Discussion:
Maximum snelheid tijdelijk onbeperkt?
(te oud om op te antwoorden)
PieterW
2012-08-31 06:56:43 UTC
Permalink
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml

Cheers, Pieter
Piet Beertema
2012-08-31 07:16:15 UTC
Permalink
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Lijkt me een onzinverhaal. Het RVV (art. 21 a) wordt immers
gewijzigd zodat op autosnelwegen 130 de basis wordt i.p.v. 120.

Alleen op trajecten met een tijdafhankelijke maximumsnelheid
is het een ander verhaal: daar valt in de lage-snelheid-tijd
niet te verbaliseren zolang er geen bord is dat die lagere
max. snelheid aangeeft. Maar dat heeft met 130 op zich niets
te maken.

-p
Johannes
2012-08-31 09:21:04 UTC
Permalink
Post by Piet Beertema
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Lijkt me een onzinverhaal. Het RVV (art. 21 a) wordt immers
gewijzigd zodat op autosnelwegen 130 de basis wordt i.p.v. 120.
Alleen op trajecten met een tijdafhankelijke maximumsnelheid
is het een ander verhaal: daar valt in de lage-snelheid-tijd
niet te verbaliseren zolang er geen bord is dat die lagere
max. snelheid aangeeft. Maar dat heeft met 130 op zich niets
te maken.
Het is niet helemaal een onzinverhaal. Maar er valt wel iets op aan te
merken.

De standaardmaximumsnelheid op autosnelwegen voor personenauto's en
motorfietsen wordt op 1 september 2012 130 km/u.
Het betreft overigens artikel 21 sub a (punt a) van het RVV 1990 (dat
jaartal hoort erbij; zonder jaartalvermelding betreft het het op 1-11-1991
ingetrokken RVV uit 1966) en niet artikel 21a, maar dat terzijde.
Het betreft alleen die autosnelwegen waar de bebording dan nog niet is
aangepast: autosnelwegen waar het bord 120 hád moeten staan, maar er op of
na 1-9-2012 nog niet is geplaatst. Die zijn vanaf 1 september 2012 bedoeld
als "120" (de oude situatie), maar zijn dan formeel "130". Het "probleem" is
dan dat onduidelijk is voor welke snelheidsovertreding er dan bekeurd moet
worden.

Maar mij lijkt dit, omdat het een maximumsnelheidsverhóging betreft, niet
echt een probleem. Zolang als de borden "120" er niet staan, kan uitgegaan
worden van 130. Dat is niet in het nadeel van de overtreder (andersom wel).
Dat besloten zou zijn "voorlopig" op die trajecten geen snelheidscontroles
uit te voeren - volgens het bericht - is geen vrijbrief tot het maken van
snelheidsovertredingen. Wij bijvoorbeeld met 200 km/u over de autosnelweg
raast, kan naar alle waarschijunlijkheid op een gezonde belangstelling van
de hermandad rekenen, en mag ziijn rijbewijs inleveren.

Het "probleem" van het bekeuren is gedetailleerder gezegd waarschijnlijk
dit:
Op dit moment bekeurt men alleen voor snelheidsovertredingen vanaf 4 km/u te
snel (dat is zo om niet al te pietluttig te zijn). Met als enige
uitzondering de autosnelwegen waar borden aangeven dat de maximumsnelheid er
130 is. Daar bekeurt men al vanaf 1 km/u te snel [feitodes VT001 t/m 003, de
hele feitcodereeks VT vervalt per 1-9-2012] (dat is een concessie geweest
van het kabinet om die 130 km/u erdoor te krijgen).
Vanaf 1 september 2012 is het de bedoeling dat men op autosnelwegen zónder
door borden gereguleerde maximumsnelheid (die is dan standaard 130) al vanaf
1 km/u te snel bekeurt. Dat zijn andere feitcodes [feitcodes VL001 t/m 003,
deze gelden vanaf 1-9-2012].
Al lijkt mij ook dat niet zo'n probleem, als men in deze gevallen uitgaat
van een standaardmaximumsnelheid van 130 km/u (een lagere door borden
aangegeven maximumsnelheid ontbreekt immers). De feitcodereeks is nu nog
voor autosnelwegen waar het standaard "120" is en vanaf morgen standaard
"130". De boetebedragen voor de snelheidsovertredingen zijn bij beide
feitcodereeksen exact dezelfde: de oude reeks VT [bij een bord "130"] en de
nieuwe reeks VL [zonder bord], waarbij bij VL voor de eerste 3 km/u te snel
pas vanaf 1-9-2012 bekeurd mag worden.
Waar het bord 120 moest staan, maar nog ontbreekt, wordt dan bekeurd

Waar op autosnelheden wél maximumsnelheidsborden staan, bijvoorbeeld "100"
of "80"of "120", geldt de feitcodereeks VM (bij matrixborden VN), bekeurt
men pas vanaf 4 km/u te snel, zoals voorheen. Ook dit zijn exact dezelfde
tarieven.
Betreft het snelheidsovertredingen bij snelheidsborden bij wegwerkzaamheden,
dan gelden de feitcodereeksen VO (gewone borden) en VP (matrixborden),
waarvoor hogere boetebedragen staan (wel voor VO en VP dezelfde bedragen) en
waarbij het feit boven de 30 km/u overschrijding geen "Muldertje" (=
administratieve afdoening) meer is; in andere gevallen op de autosnelweg is
het pas vanaf de 40 km/u overschrijding geen "Muldertje" meer.

De feitcodes en de boetebedragen zijn op te zoeken in het Feitenboekje van
het Openbaar Ministerie, uitgave januari 2012 (is gewoon te downloaden via
de website van het OM). Ga naar
http://www.om.nl/onderwerpen/feiten_en_tarieven/ en klik bij "bestanden" op
"feitenboekje 2012". Ook de wijzigingen per 1 september 2012 staan daar al
in.
Piet Beertema
2012-08-31 10:07:04 UTC
Permalink
Post by Johannes
Het betreft alleen die autosnelwegen waar de bebording dan nog
niet is aangepast: autosnelwegen waar het bord 120 hád moeten
staan, maar er op of na 1-9-2012 nog niet is geplaatst. Die zijn
vanaf 1 september 2012 bedoeld als "120" (de oude situatie), maar
zijn dan formeel "130". Het "probleem" is dan dat onduidelijk is
voor welke snelheidsovertreding er dan bekeurd moet worden.
Daar is niets onduidelijks aan: aan 'bedoelingen' heeft noch de
automobilist noch de politie een boodschap. Alleen de bebording
en de wet zijn relevant. En als het om een autosnelweg gaat en
er staan geen borden, dan is 130 het maximum. Punt.
Post by Johannes
Op dit moment bekeurt men alleen voor snelheidsovertredingen
vanaf 4 km/u te snel (dat is zo om niet al te pietluttig te zijn).
Met als enige uitzondering de autosnelwegen waar borden aangeven
dat de maximumsnelheid er 130 is. Daar bekeurt men al vanaf 1 km/u
te snel
Op de betreffende wegen ligt de 'triggersnelheid' dus niet meer
dan 7 km/u hoger dan bedoeld. Tel uit je verlies...

-p
Johannes
2012-08-31 12:50:53 UTC
Permalink
Post by Piet Beertema
Post by Johannes
Het betreft alleen die autosnelwegen waar de bebording dan nog
niet is aangepast: autosnelwegen waar het bord 120 hád moeten
staan, maar er op of na 1-9-2012 nog niet is geplaatst. Die zijn
vanaf 1 september 2012 bedoeld als "120" (de oude situatie), maar
zijn dan formeel "130". Het "probleem" is dan dat onduidelijk is
voor welke snelheidsovertreding er dan bekeurd moet worden.
Daar is niets onduidelijks aan: aan 'bedoelingen' heeft noch de
automobilist noch de politie een boodschap. Alleen de bebording
en de wet zijn relevant. En als het om een autosnelweg gaat en
er staan geen borden, dan is 130 het maximum. Punt.
Correct.
Post by Piet Beertema
Post by Johannes
Op dit moment bekeurt men alleen voor snelheidsovertredingen
vanaf 4 km/u te snel (dat is zo om niet al te pietluttig te zijn).
Met als enige uitzondering de autosnelwegen waar borden aangeven
dat de maximumsnelheid er 130 is. Daar bekeurt men al vanaf 1 km/u
te snel
Op de betreffende wegen ligt de 'triggersnelheid' dus niet meer
dan 7 km/u hoger dan bedoeld. Tel uit je verlies...
Johan Wevers
2012-09-02 13:46:25 UTC
Permalink
Post by Johannes
Op dit moment bekeurt men alleen voor snelheidsovertredingen vanaf 4
km/u te snel (dat is zo om niet al te pietluttig te zijn).
Nee, dat is omdat die meetapparatuur niet zo nauwkeurig is (zeker niet
bij kleine afwijkingen in de opstelling) en men niet (weer) nat wil gaan
voor de rechter op dit punt. Ze zouden het best willen hoor, want dat
brengt nog meer geld op.
--
ir. J.C.A. Wevers
PGP/GPG public keys at http://www.xs4all.nl/~johanw/pgpkeys.html
Piet Beertema
2012-09-02 16:50:00 UTC
Permalink
Post by Johan Wevers
Post by Johannes
Op dit moment bekeurt men alleen voor snelheidsovertredingen vanaf
4 km/u te snel (dat is zo om niet al te pietluttig te zijn).
Nee, dat is omdat die meetapparatuur niet zo nauwkeurig is (zeker
niet bij kleine afwijkingen in de opstelling) en men niet (weer)
nat wil gaan voor de rechter op dit punt.
Er wordt zowel een onnauwkeurigheidscorrectie als een
pietluttigheidsmarge aangehouden:
http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde_vragen/snelheid_en/
"Wat is de correctie bij een snelheidsovertreding?"

-p
Johannes
2012-09-02 18:31:07 UTC
Permalink
Post by Johan Wevers
Post by Johannes
Op dit moment bekeurt men alleen voor snelheidsovertredingen vanaf 4
km/u te snel (dat is zo om niet al te pietluttig te zijn).
Nee, dat is omdat die meetapparatuur niet zo nauwkeurig is (zeker niet
bij kleine afwijkingen in de opstelling) en men niet (weer) nat wil gaan
voor de rechter op dit punt. Ze zouden het best willen hoor, want dat
brengt nog meer geld op.
Nee, dáárvoor hanteert men al een foutmarge, die afhankelijk is van de
gemeten snelheid (bij een hogere snelheid is de marge ook hoger). Om niet te
pietluttig of mierenneukerig over te komen, bekeurt men pas ná toepassing
van de foutmarge bij een overschrijding van minstens 4 km/u (vanaf het reeds
naar beneden gebrachte meetresultaat). Voor geringere overtredingen - nádat
de foutmarge al is verrekend! - bestaan daarom simpelweg geen tarieven.
Behalve sinds kort voor overschrijding van de 130 km/u-limiet (gecorrigeerde
meetwaarde). Dan zijn er al vanaf 1 km/u overschrijding tarieven.
LuckyLuke
2012-08-31 08:34:04 UTC
Permalink
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
T. Lootrek
2012-08-31 08:43:30 UTC
Permalink
Post by LuckyLuke
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
Hoezo? Ze hoeven alleen maar te worden weggehaald.
LuckyLuke
2012-08-31 10:39:56 UTC
Permalink
Post by T. Lootrek
Post by LuckyLuke
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
Hoezo? Ze hoeven alleen maar te worden weggehaald.
Het is niet zo eenvoudig om ze allemaal op te sporen.
Dat zou eenvoudig zijn geweest als je wist waar ze allemaal staan.
Nu er bijna geeneen stond moet je dus het hele land gaan afzoeken en dat
kost natuurlijk
wel wat tijd.
Johannes
2012-08-31 10:11:06 UTC
Permalink
Post by LuckyLuke
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
't Is net andersom. Vanaf morgen is de standaardmaximumsnelheid 130 km/u. Op
die plaatsen waar de maximumsnelheid 120 km/u moet blijven, moeten borden
"120" worden geplaatst. Ook moeten de informatieborden aan de landsgrenzen
worden aangepast.
Daar waar de autosnewlweg is bedoeld om "120" te blijven, is nog niet overal
het bord "120" daadwerkelijk geplaatst, zodat daar dan formeel - maar
onbedoeld - 130 km/u geldt.
Het bericht zal wel zo gelezen moeten woreen dat men daar bij het bekeuren
nog niet van 120 km/u uitgaat (totdat het bord "120" is geplaatst). Men kan
ook moeilijk anders.
Maar wel kan men mijns inziens voorlopig gewoon van 130 km/u uitgaan.

Een tijdelijke extra marge van 10 km/u voor de hardrijder op die trajecten,
als je het zo wilt zeggen.

Overigens bekeurt men waar de maximumsnelheid 130 km/u is, al vanaf een
overschrijding met 1 km/u (ook nu al) en bij andere maximumsnelheden pas
vanaf een overschrijding met minstens 4 km/u (overschrijding na een in acht
te nemen foutmarge, ook wel "wettelijke correctie" genoemd).
Johannes
2012-08-31 10:17:24 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by LuckyLuke
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
't Is net andersom. Vanaf morgen is de standaardmaximumsnelheid 130 km/u.
Op die plaatsen waar de maximumsnelheid 120 km/u moet blijven, moeten
borden "120" worden geplaatst. Ook moeten de informatieborden aan de
landsgrenzen worden aangepast.
Daar waar de autosnewlweg is bedoeld om "120" te blijven, is nog niet
overal het bord "120" daadwerkelijk geplaatst, zodat daar dan formeel -
maar onbedoeld - 130 km/u geldt.
Het bericht zal wel zo gelezen moeten woreen dat men daar bij het bekeuren
nog niet van 120 km/u uitgaat (totdat het bord "120" is geplaatst). Men
kan ook moeilijk anders.
Maar wel kan men mijns inziens voorlopig gewoon van 130 km/u uitgaan.
Een tijdelijke extra marge van 10 km/u voor de hardrijder op die
trajecten, als je het zo wilt zeggen.
Overigens bekeurt men waar de maximumsnelheid 130 km/u is, al vanaf een
overschrijding met 1 km/u (ook nu al) en bij andere maximumsnelheden pas
vanaf een overschrijding met minstens 4 km/u (overschrijding na een in
acht te nemen foutmarge, ook wel "wettelijke correctie" genoemd).
De tijdelijke "bonus" is zo bezien op die trajecten dus feitelijk maar 7
km/u.
T. Lootrek
2012-08-31 11:19:54 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by LuckyLuke
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
't Is net andersom. Vanaf morgen is de standaardmaximumsnelheid 130
km/u. Op die plaatsen waar de maximumsnelheid 120 km/u moet blijven,
moeten borden "120" worden geplaatst. Ook moeten de informatieborden aan
de landsgrenzen worden aangepast.
Daar waar de autosnewlweg is bedoeld om "120" te blijven, is nog niet
overal het bord "120" daadwerkelijk geplaatst, zodat daar dan formeel -
maar onbedoeld - 130 km/u geldt.
Het bericht zal wel zo gelezen moeten woreen dat men daar bij het
bekeuren nog niet van 120 km/u uitgaat (totdat het bord "120" is
geplaatst). Men kan ook moeilijk anders.
Maar wel kan men mijns inziens voorlopig gewoon van 130 km/u uitgaan.
Een tijdelijke extra marge van 10 km/u voor de hardrijder op die
trajecten, als je het zo wilt zeggen.
Overigens bekeurt men waar de maximumsnelheid 130 km/u is, al vanaf een
overschrijding met 1 km/u (ook nu al) en bij andere maximumsnelheden pas
vanaf een overschrijding met minstens 4 km/u (overschrijding na een in
acht te nemen foutmarge, ook wel "wettelijke correctie" genoemd).
Dat is géén 'wettelijke' correctie maar een correctie op grond van een
oordeel van de HR. Ik denk dat men (politie, dan wel OM, c.q. de lagere
rechter), als men dat niet (meer) doet voor de wegdelen waar 130 geldt,
wederom kan verwachten een draai op de oren te krijgen van de HR.
Johannes
2012-08-31 12:25:35 UTC
Permalink
Post by T. Lootrek
Post by Johannes
Post by LuckyLuke
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
't Is net andersom. Vanaf morgen is de standaardmaximumsnelheid 130
km/u. Op die plaatsen waar de maximumsnelheid 120 km/u moet blijven,
moeten borden "120" worden geplaatst. Ook moeten de informatieborden aan
de landsgrenzen worden aangepast.
Daar waar de autosnewlweg is bedoeld om "120" te blijven, is nog niet
overal het bord "120" daadwerkelijk geplaatst, zodat daar dan formeel -
maar onbedoeld - 130 km/u geldt.
Het bericht zal wel zo gelezen moeten woreen dat men daar bij het
bekeuren nog niet van 120 km/u uitgaat (totdat het bord "120" is
geplaatst). Men kan ook moeilijk anders.
Maar wel kan men mijns inziens voorlopig gewoon van 130 km/u uitgaan.
Een tijdelijke extra marge van 10 km/u voor de hardrijder op die
trajecten, als je het zo wilt zeggen.
Overigens bekeurt men waar de maximumsnelheid 130 km/u is, al vanaf een
overschrijding met 1 km/u (ook nu al) en bij andere maximumsnelheden pas
vanaf een overschrijding met minstens 4 km/u (overschrijding na een in
acht te nemen foutmarge, ook wel "wettelijke correctie" genoemd).
Dat is géén 'wettelijke' correctie maar een correctie op grond van een
oordeel van de HR. Ik denk dat men (politie, dan wel OM, c.q. de lagere
rechter), als men dat niet (meer) doet voor de wegdelen waar 130 geldt,
wederom kan verwachten een draai op de oren te krijgen van de HR.
Ik gebruikte niet voor niets aanhalingstekens bij "wettelijke correctie".
Dat is namelijk de term die de politie zelf vaak hanteert in het contact met
de overtreders. Bedoeld is een in acht te nemen veilige marge om eventuele
fouten bij de meting te ondervangen. In Frankrijk spreekt men - mijns
inziens correcter - van een "marge d'erreur".
Hoe groot deze marge is, hangt af van de gemeten snelheid.

De overschrijdingen worden geteld vanaf de gemeten snelheid NADAT daar al de
marge van is afgetrokken. Dus het argument van de HR van toen gaat nu niet
meer op. Men had tot voor kort geen tarieven voor de eerste drie kilometer
per uur overschrijding, zodat pas bekeurd werd vanaf 4 km/u overschrijding
(van de gemeten snelheid minus de marge). Sinds enkele maanden bestaan er
voor toepassing op "130-autosnelwegen" ook tarieven voor overschrijding met
1, 2 en 3 km/u (van de gemeten snelheid minus de marge).
T. Lootrek
2012-08-31 12:54:56 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by T. Lootrek
Post by Johannes
Post by LuckyLuke
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Alle 120 borden moeten door 130 borden worden vervangen.
't Is net andersom. Vanaf morgen is de standaardmaximumsnelheid 130
km/u. Op die plaatsen waar de maximumsnelheid 120 km/u moet blijven,
moeten borden "120" worden geplaatst. Ook moeten de informatieborden aan
de landsgrenzen worden aangepast.
Daar waar de autosnewlweg is bedoeld om "120" te blijven, is nog niet
overal het bord "120" daadwerkelijk geplaatst, zodat daar dan formeel -
maar onbedoeld - 130 km/u geldt.
Het bericht zal wel zo gelezen moeten woreen dat men daar bij het
bekeuren nog niet van 120 km/u uitgaat (totdat het bord "120" is
geplaatst). Men kan ook moeilijk anders.
Maar wel kan men mijns inziens voorlopig gewoon van 130 km/u uitgaan.
Een tijdelijke extra marge van 10 km/u voor de hardrijder op die
trajecten, als je het zo wilt zeggen.
Overigens bekeurt men waar de maximumsnelheid 130 km/u is, al vanaf een
overschrijding met 1 km/u (ook nu al) en bij andere maximumsnelheden pas
vanaf een overschrijding met minstens 4 km/u (overschrijding na een in
acht te nemen foutmarge, ook wel "wettelijke correctie" genoemd).
Dat is géén 'wettelijke' correctie maar een correctie op grond van een
oordeel van de HR. Ik denk dat men (politie, dan wel OM, c.q. de
lagere rechter), als men dat niet (meer) doet voor de wegdelen waar
130 geldt, wederom kan verwachten een draai op de oren te krijgen van
de HR.
Ik gebruikte niet voor niets aanhalingstekens bij "wettelijke
correctie". Dat is namelijk de term die de politie zelf vaak hanteert in
het contact met de overtreders. Bedoeld is een in acht te nemen veilige
marge om eventuele fouten bij de meting te ondervangen. In Frankrijk
spreekt men - mijns inziens correcter - van een "marge d'erreur".
Hoe groot deze marge is, hangt af van de gemeten snelheid.
De overschrijdingen worden geteld vanaf de gemeten snelheid NADAT daar
al de marge van is afgetrokken. Dus het argument van de HR van toen gaat
nu niet meer op. Men had tot voor kort geen tarieven voor de eerste drie
kilometer per uur overschrijding, zodat pas bekeurd werd vanaf 4 km/u
overschrijding (van de gemeten snelheid minus de marge). Sinds enkele
maanden bestaan er voor toepassing op "130-autosnelwegen" ook tarieven
voor overschrijding met 1, 2 en 3 km/u (van de gemeten snelheid minus de
marge).
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Peter Manders
2012-08-31 13:04:40 UTC
Permalink
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
--
Peter Manders.

I intend to live forever, or die trying. (Groucho Marx)
KE
2012-08-31 13:12:58 UTC
Permalink
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Peter Manders
2012-08-31 13:25:57 UTC
Permalink
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Ik bedoel natuurlijk ook de snelheid die de radarmeting aangeeft, want
dat is waar een eventuele bekeuring op wordt gebaseerd. De vraag is
dus, bij welke snelheid wordt er bekeurd, is dat als de radarmeting
135 aangeeft, of zo niet, bij welke gemeten snelheid dan wel?
--
Peter Manders.

I intend to live forever, or die trying. (Groucho Marx)
theo1610
2012-08-31 13:35:01 UTC
Permalink
Post by Peter Manders
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potenti le) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Ik bedoel natuurlijk ook de snelheid die de radarmeting aangeeft, want
dat is waar een eventuele bekeuring op wordt gebaseerd. De vraag is
dus, bij welke snelheid wordt er bekeurd, is dat als de radarmeting
135 aangeeft, of zo niet, bij welke gemeten snelheid dan wel?
131 plus foutmarge ;-)
Post by Peter Manders
--
Peter Manders.
I intend to live forever, or die trying. (Groucho Marx)
T. Lootrek
2012-08-31 13:46:55 UTC
Permalink
Post by Peter Manders
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Ik bedoel natuurlijk ook de snelheid die de radarmeting aangeeft, want
dat is waar een eventuele bekeuring op wordt gebaseerd. De vraag is
dus, bij welke snelheid wordt er bekeurd, is dat als de radarmeting
135 aangeeft, of zo niet, bij welke gemeten snelheid dan wel?
Precies mijn vraag, want ik kan het nu echt niet meer volgen.
Johannes
2012-08-31 16:55:13 UTC
Permalink
Post by T. Lootrek
Post by Peter Manders
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de
(radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Ik bedoel natuurlijk ook de snelheid die de radarmeting aangeeft, want
dat is waar een eventuele bekeuring op wordt gebaseerd. De vraag is
dus, bij welke snelheid wordt er bekeurd, is dat als de radarmeting
135 aangeeft, of zo niet, bij welke gemeten snelheid dan wel?
Precies mijn vraag, want ik kan het nu echt niet meer volgen.
Als de radarmeting 136 km/u aangeeft, geldt een foutmarge van 5 km/u en
geldt dat je minstens 131 km/u moet hebben gereden.
Vanaf die score (radar 136 km/u zonder correctie ofweg 131 km/u met
correctie) wordt bekeurd.

De in acht te nemen foutmarges zijn afhankelijk van de gemeten snelheid:
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7
Peter Manders
2012-08-31 17:34:16 UTC
Permalink
On Fri, 31 Aug 2012 18:55:13 +0200, "Johannes"
Post by Johannes
Post by T. Lootrek
Post by Peter Manders
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Ik bedoel natuurlijk ook de snelheid die de radarmeting aangeeft, want
dat is waar een eventuele bekeuring op wordt gebaseerd. De vraag is
dus, bij welke snelheid wordt er bekeurd, is dat als de radarmeting
135 aangeeft, of zo niet, bij welke gemeten snelheid dan wel?
Precies mijn vraag, want ik kan het nu echt niet meer volgen.
Als de radarmeting 136 km/u aangeeft, geldt een foutmarge van 5 km/u en
geldt dat je minstens 131 km/u moet hebben gereden.
Vanaf die score (radar 136 km/u zonder correctie ofweg 131 km/u met
correctie) wordt bekeurd.
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7
Dat is het antwoord dat ik zocht. Er wordt dus bekeurd vanaf 136 km/h
(gemeten snelheid). En bij max 120 km/h wordt bekeurd vanaf 128
gemeten snelheid (of 'geconstateerde' snelheid zoals het CJIB het
volgens mij noemt).
--
Peter Manders.

I intend to live forever, or die trying. (Groucho Marx)
Nieuwslezer
2012-08-31 18:42:45 UTC
Permalink
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld (door
middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid op
jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
T. Lootrek
2012-08-31 19:04:05 UTC
Permalink
Post by Nieuwslezer
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld
(door middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid
op jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
Onjuist: dan rijd je altijd te langzaam.
HdB
2012-08-31 20:29:26 UTC
Permalink
Post by T. Lootrek
Post by Nieuwslezer
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld
(door middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid
op jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
Onjuist: dan rijd je altijd te langzaam.
Hoezo 'te' langzaam?
Marten Hoffmann
2012-09-01 11:35:19 UTC
Permalink
Post by T. Lootrek
Post by Nieuwslezer
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld
(door middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid
op jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
Onjuist: dan rijd je altijd te langzaam.
Waarom? Zolang de de snelheidsmeter maar *in de gaten houdt* (en dus
precies binnen de boetelimiet blijft) zit je altijd goed. En trouwens,
wat is "te langzaam"?
--
Mvg,
Marten
theo1610
2012-08-31 19:53:27 UTC
Permalink
Post by Nieuwslezer
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld (door
middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid op
jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
Eigenlijk let ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij, naast mij
en achter mij.
Johannes
2012-09-01 09:11:05 UTC
Permalink
Post by theo1610
Post by Nieuwslezer
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld (door
middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid op
jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
Eigenlijk let ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij, naast mij
en achter mij.
Da's niet zo vreemd. Je gaat gewoon met de "natuurlijke" stroom mee. Als je
veel trager gaat rijden dan de grote stroom, vreet dat aandacht en "nodig"
je opduwende bumperklevers "uit".
En het schijnt dat meer dan driekwart van de verkeersborden in de praktijk
wordt gemist, d.w.z. niet wordt opgemerkt.
Marten Hoffmann
2012-09-01 11:36:46 UTC
Permalink
Post by theo1610
Post by Nieuwslezer
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld (door
middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid op
jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
Eigenlijk let ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij, naast mij
en achter mij.
Moet jij weten, maar daar heeft een flitspaal dan wel mobiele controle
geen boodschap aan.
--
Mvg,
Marten
theo1610
2012-09-01 11:51:46 UTC
Permalink
Post by Marten Hoffmann
Post by theo1610
Post by Nieuwslezer
Wat een geOH allemaal.
Ga 120 km/uur rijden, waar dat aangegeven is op de autosnelwegen.
Rijd 130 km/uur op de autosnelweg, waar geen beperkingen zijn vermeld (door
middel van borden).
Zelf bepaal je dan wel of je 115/119/122/125/129 km/uur respectievelijk
125/129/132/135/139 km/uur wilt rijden. Het gemierenneuk over 1 of 2
kilometers/uur te snel doet, bij mij, belachelijk aan. Houd de snelheid op
jouw eigen snelheidsmeter in de gaten en je zit altijd goed!
Eigenlijk let ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij, naast mij
en achter mij.
Moet jij weten, maar daar heeft een flitspaal dan wel mobiele controle
geen boodschap aan.
Waarom denk je dat ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij,
naast mij en achter mij let...?
Post by Marten Hoffmann
--
Mvg,
Marten
Marten Hoffmann
2012-09-02 06:41:27 UTC
Permalink
Post by theo1610
Post by Marten Hoffmann
Post by theo1610
Eigenlijk let ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij, naast mij
en achter mij.
Moet jij weten, maar daar heeft een flitspaal dan wel mobiele controle
geen boodschap aan.
Waarom denk je dat ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij,
naast mij en achter mij let...?
Aha, je bedoelt dat je dan de nono's die remmen voor een flitspaal kunt
volgen :-)
--
Mvg,
Marten
Johannes
2012-09-02 09:06:20 UTC
Permalink
Post by Marten Hoffmann
Post by theo1610
Post by Marten Hoffmann
Post by theo1610
Eigenlijk let ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij, naast mij
en achter mij.
Moet jij weten, maar daar heeft een flitspaal dan wel mobiele controle
geen boodschap aan.
Waarom denk je dat ik vnl op de snelheid van voertuigen voor mij,
naast mij en achter mij let...?
Aha, je bedoelt dat je dan de nono's die remmen voor een flitspaal kunt
volgen :-)
Zelf is hij natuurlijk zo sportief dat hij niet remt voor een flitspaal. :-)
Nico Coesel
2012-08-31 13:57:16 UTC
Permalink
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Waarbij je niet moet vergeten dat de afwijking van de kilometerteller
in je auto behoorlijk is. Bij onze auto's moet je 140 op de teller
rijden om daadwerkelijk 130 te rijden (volgens de tom-tom).
--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
***@nctdevpuntnl (punt=.)
--------------------------------------------------------------
T. Lootrek
2012-08-31 14:07:05 UTC
Permalink
Post by Nico Coesel
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Waarbij je niet moet vergeten dat de afwijking van de kilometerteller
in je auto behoorlijk is. Bij onze auto's moet je 140 op de teller
rijden om daadwerkelijk 130 te rijden (volgens de tom-tom).
Dat is vrijwel altijd het geval. Snelheidsmeters mogen wel te veel
aangeven maar niet te weinig. Bovendien overdrijven fabrikanten ook om
klanten te behagen. Maar goed, het gaat natuurlijk alleen om je
werkelijke snelheid en niet om wat je snelheidsmeter aangeeft.
Johannes
2012-08-31 16:00:08 UTC
Permalink
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de (radar)meting
135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn. Daar is de foutmarge
voor bedoeld.
Precies. Denk aan kleine technische afwijkingen in de apparatuur, menselijke
onnauwkeurigheid (tijdstippen van afklokken, meethoek bij het
dopplereffect), de gemeten bestuurder en de metende volgende politiewagen
maken een bocht niet exact hetzelfde, enz. Dit alles kan een zeer geringe
afwijking t.o.v. de werkelijk gereden snelheid geven. Omdat niet bekeurd mag
worden voor meer dan de verdachte daadwerkelijk heeft gereden, krijgt deze
het voordeel van de twijfel en wordt van de gemeten snelheid een klein
beetje afgetrokken, zodat men zéker correct (lees: voor niet te veel)
bekeurt.

De marges die van de gemeten snelheid afgetrokken worden (cijfers achter de
komma blijven buiten beschouwing), zijn:
Correctietabel in km/h (bron: Feitenboekje 2012):
gemeten snelheid correctie
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7

Boven wat er na deze aftrek van de meting resteert, gelden de boetebedragen.
Voor overschrijdingen met minder dan 4 km/u (boven de gecorrigeerde gemeten
snelheid) bestond tot voor kort geen tarief. Dat was gedaan om niet ál te
pietluttig en mierenneukerig te zijn. Voor overschrijdingen op 130-wegen
zijn onlangs ook tarieven ingevoerd voor overschrijdingen (boven de
gecorrigeerde gemeten snelheid) met 1, 2 en 3 km/u. Dat was een
kabinetstoezegging aan de Tweede Kamer om de 130 km/u erdoor te krijgen.
Keihard handhaven en zero tolerance om te voorkomnen dat feitelijk vaak pas
bij 139 km/u (de correctiemarge buiten beschouwing gelaten) werd bekeurd.

Er bestaat ook een foutmarge die in acht moet worden genomen bij
parkeermeters en parkeerautomaten en anderszins als in het verkeer
tijdstippen in acht moeten worden genomen, omdat de klokken (en ook de
horloges van de agent of parkeercontroleur) niet steeds de exacte tijd
aangeven.

Overigens zijn de foutmarges niet in alle landen gelijk. In Frankrijk, een
land waarop hier onlangs veel kritiek is geweest onder meer vanwege de
blaaspijpjesverplichting, zijn de foutmarges ruimer dan in Nederland. En men
maakt bovendien onderscheit tussen meting vanaf een vast punt en vauit een
volgauto (bij deze laatste zijn de marges nóg ruimer). Zie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_automatique_en_France#Marge_d.27erreur.
T. Lootrek
2012-08-31 19:04:39 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de
(radar)meting 135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn.
Daar is de foutmarge voor bedoeld.
Precies. Denk aan kleine technische afwijkingen in de apparatuur,
menselijke onnauwkeurigheid (tijdstippen van afklokken, meethoek bij het
dopplereffect), de gemeten bestuurder en de metende volgende
politiewagen maken een bocht niet exact hetzelfde, enz. Dit alles kan
een zeer geringe afwijking t.o.v. de werkelijk gereden snelheid geven.
Omdat niet bekeurd mag worden voor meer dan de verdachte daadwerkelijk
heeft gereden, krijgt deze het voordeel van de twijfel en wordt van de
gemeten snelheid een klein beetje afgetrokken, zodat men zéker correct
(lees: voor niet te veel) bekeurt.
De marges die van de gemeten snelheid afgetrokken worden (cijfers achter
gemeten snelheid correctie
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7
Boven wat er na deze aftrek van de meting resteert, gelden de
boetebedragen. Voor overschrijdingen met minder dan 4 km/u (boven de
gecorrigeerde gemeten snelheid) bestond tot voor kort geen tarief. Dat
was gedaan om niet ál te pietluttig en mierenneukerig te zijn. Voor
overschrijdingen op 130-wegen zijn onlangs ook tarieven ingevoerd voor
overschrijdingen (boven de gecorrigeerde gemeten snelheid) met 1, 2 en 3
km/u. Dat was een kabinetstoezegging aan de Tweede Kamer om de 130 km/u
erdoor te krijgen. Keihard handhaven en zero tolerance om te voorkomnen
dat feitelijk vaak pas bij 139 km/u (de correctiemarge buiten
beschouwing gelaten) werd bekeurd.
Er bestaat ook een foutmarge die in acht moet worden genomen bij
parkeermeters en parkeerautomaten en anderszins als in het verkeer
tijdstippen in acht moeten worden genomen, omdat de klokken (en ook de
horloges van de agent of parkeercontroleur) niet steeds de exacte tijd
aangeven.
Overigens zijn de foutmarges niet in alle landen gelijk. In Frankrijk,
een land waarop hier onlangs veel kritiek is geweest onder meer vanwege
de blaaspijpjesverplichting, zijn de foutmarges ruimer dan in Nederland.
En men maakt bovendien onderscheit tussen meting vanaf een vast punt en
vauit een volgauto (bij deze laatste zijn de marges nóg ruimer). Zie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_automatique_en_France#Marge_d.27erreur.
Tnx info Johannes! Het is daar dus iets minder benauwd dan in Nederland
wat de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in Nederland
bekeurd op 130 wegen vanaf 136 en in Frankrijk vanaf 138 dan wel 144
afhankelijk van de meetmethode (138 vanaf een vaste post en 144 bij een
mobiele controle). Ik ga volgende week met een net even iets geruster
hart naar Frankrijk.. ;-)
Piet Beertema
2012-08-31 19:21:55 UTC
Permalink
Het is daar dus iets minder benauwd dan in Nederland wat
de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in
Nederland bekeurd op 130 wegen vanaf 136 en in Frankrijk
vanaf 138 dan wel 144 afhankelijk van de meetmethode (138
vanaf een vaste post en 144 bij een mobiele controle). Ik
ga volgende week met een net even iets geruster hart naar
Frankrijk.. ;-)
Hoezo? Het lijkt wel of iemand je verplicht om zo dicht
mogelijk tegen de grenzen aan te gaan zitten. Maar hier
zowel als daar heb je de volle vrijheid om je niet als
een neuroot te gedragen en om al op je teller onder het
het maximum te blijven.

-p
Peter Manders
2012-08-31 21:04:24 UTC
Permalink
On Fri, 31 Aug 2012 21:21:55 +0200, Piet Beertema
Post by Piet Beertema
Het is daar dus iets minder benauwd dan in Nederland wat
de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in
Nederland bekeurd op 130 wegen vanaf 136 en in Frankrijk
vanaf 138 dan wel 144 afhankelijk van de meetmethode (138
vanaf een vaste post en 144 bij een mobiele controle). Ik
ga volgende week met een net even iets geruster hart naar
Frankrijk.. ;-)
Hoezo? Het lijkt wel of iemand je verplicht om zo dicht
mogelijk tegen de grenzen aan te gaan zitten. Maar hier
zowel als daar heb je de volle vrijheid om je niet als
een neuroot te gedragen en om al op je teller onder het
het maximum te blijven.
In een zin die over verboden gaat de term "volle vrijheid" gebruiken.
Ik heb hier geen woorden voor, omdat ik het netjes wil houden...
--
Peter Manders.

I intend to live forever, or die trying. (Groucho Marx)
Johannes
2012-09-01 09:13:09 UTC
Permalink
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 21:21:55 +0200, Piet Beertema
Post by Piet Beertema
Het is daar dus iets minder benauwd dan in Nederland wat
de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in
Nederland bekeurd op 130 wegen vanaf 136 en in Frankrijk
vanaf 138 dan wel 144 afhankelijk van de meetmethode (138
vanaf een vaste post en 144 bij een mobiele controle). Ik
ga volgende week met een net even iets geruster hart naar
Frankrijk.. ;-)
Hoezo? Het lijkt wel of iemand je verplicht om zo dicht
mogelijk tegen de grenzen aan te gaan zitten. Maar hier
zowel als daar heb je de volle vrijheid om je niet als
een neuroot te gedragen en om al op je teller onder het
het maximum te blijven.
In een zin die over verboden gaat de term "volle vrijheid" gebruiken.
Ik heb hier geen woorden voor, omdat ik het netjes wil houden...
Volgens Henry Ford had je bij hem ook de volle vrijheid elke kleur auto te
bestellen. Zo lang als die maar zwart was.
Geen verboden in die zin.
Marten Hoffmann
2012-09-01 11:39:09 UTC
Permalink
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 21:21:55 +0200, Piet Beertema
Post by Piet Beertema
Hoezo? Het lijkt wel of iemand je verplicht om zo dicht
mogelijk tegen de grenzen aan te gaan zitten. Maar hier
zowel als daar heb je de volle vrijheid om je niet als
een neuroot te gedragen en om al op je teller onder het
het maximum te blijven.
In een zin die over verboden gaat de term "volle vrijheid" gebruiken.
Ik heb hier geen woorden voor, omdat ik het netjes wil houden...
Ach Peter, wat maak je je druk. Beertema heeft het over "de volle
vrijheid om je niet als een neuroot te gedragen", hij beweert niet dat
je de volle vrijheid hebt om maar zo hard te rijden als je zelf wilt.
--
Mvg,
Marten
Peter Manders
2012-09-02 16:37:51 UTC
Permalink
On Sat, 01 Sep 2012 13:39:09 +0200, Marten Hoffmann
Post by Marten Hoffmann
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 21:21:55 +0200, Piet Beertema
Post by Piet Beertema
Hoezo? Het lijkt wel of iemand je verplicht om zo dicht
mogelijk tegen de grenzen aan te gaan zitten. Maar hier
zowel als daar heb je de volle vrijheid om je niet als
een neuroot te gedragen en om al op je teller onder het
het maximum te blijven.
In een zin die over verboden gaat de term "volle vrijheid" gebruiken.
Ik heb hier geen woorden voor, omdat ik het netjes wil houden...
Ach Peter, wat maak je je druk. Beertema heeft het over "de volle
vrijheid om je niet als een neuroot te gedragen", hij beweert niet dat
je de volle vrijheid hebt om maar zo hard te rijden als je zelf wilt.
Ik lees dat toch anders. Vergelijk het met galeislaven die al roeiend
de volledige vrijheid hebben om niet onder het ritme van de grote trom
te raken.
--
Peter Manders.

I intend to live forever, or die trying. (Groucho Marx)
Marten Hoffmann
2012-09-03 18:43:57 UTC
Permalink
Post by Peter Manders
On Sat, 01 Sep 2012 13:39:09 +0200, Marten Hoffmann
Post by Marten Hoffmann
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 21:21:55 +0200, Piet Beertema
Post by Piet Beertema
Hoezo? Het lijkt wel of iemand je verplicht om zo dicht
mogelijk tegen de grenzen aan te gaan zitten. Maar hier
zowel als daar heb je de volle vrijheid om je niet als
een neuroot te gedragen en om al op je teller onder het
het maximum te blijven.
In een zin die over verboden gaat de term "volle vrijheid" gebruiken.
Ik heb hier geen woorden voor, omdat ik het netjes wil houden...
Ach Peter, wat maak je je druk. Beertema heeft het over "de volle
vrijheid om je niet als een neuroot te gedragen", hij beweert niet dat
je de volle vrijheid hebt om maar zo hard te rijden als je zelf wilt.
Ik lees dat toch anders. Vergelijk het met galeislaven die al roeiend
de volledige vrijheid hebben om niet onder het ritme van de grote trom
te raken.
Hihi, leuke vergelijking. Verschil is volgens mij dat die galeislaven
overboord werden gekieperd bij 'onderschrijding' van de minimale
roeisnelheid :-)
--
Mvg,
Marten
Peter Manders
2012-09-04 09:12:33 UTC
Permalink
On Mon, 03 Sep 2012 20:43:57 +0200, Marten Hoffmann
Post by Marten Hoffmann
Post by Peter Manders
On Sat, 01 Sep 2012 13:39:09 +0200, Marten Hoffmann
Post by Marten Hoffmann
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 21:21:55 +0200, Piet Beertema
Post by Piet Beertema
Hoezo? Het lijkt wel of iemand je verplicht om zo dicht
mogelijk tegen de grenzen aan te gaan zitten. Maar hier
zowel als daar heb je de volle vrijheid om je niet als
een neuroot te gedragen en om al op je teller onder het
het maximum te blijven.
In een zin die over verboden gaat de term "volle vrijheid" gebruiken.
Ik heb hier geen woorden voor, omdat ik het netjes wil houden...
Ach Peter, wat maak je je druk. Beertema heeft het over "de volle
vrijheid om je niet als een neuroot te gedragen", hij beweert niet dat
je de volle vrijheid hebt om maar zo hard te rijden als je zelf wilt.
Ik lees dat toch anders. Vergelijk het met galeislaven die al roeiend
de volledige vrijheid hebben om niet onder het ritme van de grote trom
te raken.
Hihi, leuke vergelijking. Verschil is volgens mij dat die galeislaven
overboord werden gekieperd bij 'onderschrijding' van de minimale
roeisnelheid :-)
Ja, de straffen zijn heel wat verfijnd sinds die tijd ;-)
--
Peter Manders.

I intend to live forever, or die trying. (Groucho Marx)
Johannes
2012-08-31 19:56:03 UTC
Permalink
Post by T. Lootrek
Post by Johannes
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de
(radar)meting 135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn.
Daar is de foutmarge voor bedoeld.
Precies. Denk aan kleine technische afwijkingen in de apparatuur,
menselijke onnauwkeurigheid (tijdstippen van afklokken, meethoek bij het
dopplereffect), de gemeten bestuurder en de metende volgende
politiewagen maken een bocht niet exact hetzelfde, enz. Dit alles kan
een zeer geringe afwijking t.o.v. de werkelijk gereden snelheid geven.
Omdat niet bekeurd mag worden voor meer dan de verdachte daadwerkelijk
heeft gereden, krijgt deze het voordeel van de twijfel en wordt van de
gemeten snelheid een klein beetje afgetrokken, zodat men zéker correct
(lees: voor niet te veel) bekeurt.
De marges die van de gemeten snelheid afgetrokken worden (cijfers achter
gemeten snelheid correctie
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7
Boven wat er na deze aftrek van de meting resteert, gelden de
boetebedragen. Voor overschrijdingen met minder dan 4 km/u (boven de
gecorrigeerde gemeten snelheid) bestond tot voor kort geen tarief. Dat
was gedaan om niet ál te pietluttig en mierenneukerig te zijn. Voor
overschrijdingen op 130-wegen zijn onlangs ook tarieven ingevoerd voor
overschrijdingen (boven de gecorrigeerde gemeten snelheid) met 1, 2 en 3
km/u. Dat was een kabinetstoezegging aan de Tweede Kamer om de 130 km/u
erdoor te krijgen. Keihard handhaven en zero tolerance om te voorkomnen
dat feitelijk vaak pas bij 139 km/u (de correctiemarge buiten
beschouwing gelaten) werd bekeurd.
Er bestaat ook een foutmarge die in acht moet worden genomen bij
parkeermeters en parkeerautomaten en anderszins als in het verkeer
tijdstippen in acht moeten worden genomen, omdat de klokken (en ook de
horloges van de agent of parkeercontroleur) niet steeds de exacte tijd
aangeven.
Overigens zijn de foutmarges niet in alle landen gelijk. In Frankrijk,
een land waarop hier onlangs veel kritiek is geweest onder meer vanwege
de blaaspijpjesverplichting, zijn de foutmarges ruimer dan in Nederland.
En men maakt bovendien onderscheit tussen meting vanaf een vast punt en
vauit een volgauto (bij deze laatste zijn de marges nóg ruimer). Zie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_automatique_en_France#Marge_d.27erreur.
Tnx info Johannes! Het is daar dus iets minder benauwd dan in Nederland
wat de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in Nederland
bekeurd op 130 wegen vanaf 136 en in Frankrijk vanaf 138 dan wel 144
afhankelijk van de meetmethode (138 vanaf een vaste post en 144 bij een
mobiele controle). Ik ga volgende week met een net even iets geruster hart
naar Frankrijk.. ;-)
Misschien kan iemand anders hier ook de foutmarges in België en Duitsland
publiceren.
Wat natuurlijk iets heel anders is dan vanaf hoeveel bóven de
'gecorrigeerde' snelheid men ook daadwerkelijk begint te bekeuren.

Ik vraag miju wel af of op die foutmarges ook nog wat af te dingen is. De
diverse landen hanteren niet voor niets elk andere marges. Om de een of
andere reden zijn voor Frankrijk de marges zoals die in Nederland gelden te
krap.
T. Lootrek
2012-08-31 20:12:12 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by T. Lootrek
Post by Johannes
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de
(radar)meting 135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn.
Daar is de foutmarge voor bedoeld.
Precies. Denk aan kleine technische afwijkingen in de apparatuur,
menselijke onnauwkeurigheid (tijdstippen van afklokken, meethoek bij het
dopplereffect), de gemeten bestuurder en de metende volgende
politiewagen maken een bocht niet exact hetzelfde, enz. Dit alles kan
een zeer geringe afwijking t.o.v. de werkelijk gereden snelheid geven.
Omdat niet bekeurd mag worden voor meer dan de verdachte daadwerkelijk
heeft gereden, krijgt deze het voordeel van de twijfel en wordt van de
gemeten snelheid een klein beetje afgetrokken, zodat men zéker correct
(lees: voor niet te veel) bekeurt.
De marges die van de gemeten snelheid afgetrokken worden (cijfers achter
gemeten snelheid correctie
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7
Boven wat er na deze aftrek van de meting resteert, gelden de
boetebedragen. Voor overschrijdingen met minder dan 4 km/u (boven de
gecorrigeerde gemeten snelheid) bestond tot voor kort geen tarief. Dat
was gedaan om niet ál te pietluttig en mierenneukerig te zijn. Voor
overschrijdingen op 130-wegen zijn onlangs ook tarieven ingevoerd voor
overschrijdingen (boven de gecorrigeerde gemeten snelheid) met 1, 2 en 3
km/u. Dat was een kabinetstoezegging aan de Tweede Kamer om de 130 km/u
erdoor te krijgen. Keihard handhaven en zero tolerance om te voorkomnen
dat feitelijk vaak pas bij 139 km/u (de correctiemarge buiten
beschouwing gelaten) werd bekeurd.
Er bestaat ook een foutmarge die in acht moet worden genomen bij
parkeermeters en parkeerautomaten en anderszins als in het verkeer
tijdstippen in acht moeten worden genomen, omdat de klokken (en ook de
horloges van de agent of parkeercontroleur) niet steeds de exacte tijd
aangeven.
Overigens zijn de foutmarges niet in alle landen gelijk. In Frankrijk,
een land waarop hier onlangs veel kritiek is geweest onder meer vanwege
de blaaspijpjesverplichting, zijn de foutmarges ruimer dan in Nederland.
En men maakt bovendien onderscheit tussen meting vanaf een vast punt en
vauit een volgauto (bij deze laatste zijn de marges nóg ruimer). Zie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_automatique_en_France#Marge_d.27erreur.
Tnx info Johannes! Het is daar dus iets minder benauwd dan in
Nederland wat de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in
Nederland bekeurd op 130 wegen vanaf 136 en in Frankrijk vanaf 138 dan
wel 144 afhankelijk van de meetmethode (138 vanaf een vaste post en
144 bij een mobiele controle). Ik ga volgende week met een net even
iets geruster hart naar Frankrijk.. ;-)
Misschien kan iemand anders hier ook de foutmarges in België en
Duitsland publiceren.
Wat natuurlijk iets heel anders is dan vanaf hoeveel bóven de
'gecorrigeerde' snelheid men ook daadwerkelijk begint te bekeuren.
Ik vraag miju wel af of op die foutmarges ook nog wat af te dingen is.
De diverse landen hanteren niet voor niets elk andere marges. Om de een
of andere reden zijn voor Frankrijk de marges zoals die in Nederland
gelden te krap.
Ik vermoed dat dit soort dingen niet anders dan politiek bepaald zijn.
Dan weet je eigenlijk op voorhand dat je daar als redengeving slechts
willekeur en geen ratio achter zult vinden.
Johannes
2012-09-01 09:16:51 UTC
Permalink
Post by Johannes
Post by T. Lootrek
Post by Johannes
Post by KE
Post by Peter Manders
On Fri, 31 Aug 2012 14:54:56 +0200, "T. Lootrek"
Post by T. Lootrek
Ik dacht dat de marges een geheel waren in de zin van correctie van
(potentiële) meetfout. Nu begrijp ik dat er daarnaast nog een andere
marge wordt gehanteerd. En dat dat bij de 130 km/h grens niet meer
gebeurt. Dan begrijp ik niet welke marge er dan geldt bij 130 km/h. Want
de meetfoutmarge kan men toch niet laten vervallen.
Weet iemand welke foutmarge er tegenwoordig gebruikt wordt bij 130
km/h? Als dat 4 km is, dan word je in principe bekeurd vanaf 135 km/h,
toch?
Nee, want een meting kan een fout niet uitsluiten. Indien de
(radar)meting 135 aangeeft, kan dat in werkelijkheid wel 131 zijn.
Daar is de foutmarge voor bedoeld.
Precies. Denk aan kleine technische afwijkingen in de apparatuur,
menselijke onnauwkeurigheid (tijdstippen van afklokken, meethoek bij het
dopplereffect), de gemeten bestuurder en de metende volgende
politiewagen maken een bocht niet exact hetzelfde, enz. Dit alles kan
een zeer geringe afwijking t.o.v. de werkelijk gereden snelheid geven.
Omdat niet bekeurd mag worden voor meer dan de verdachte daadwerkelijk
heeft gereden, krijgt deze het voordeel van de twijfel en wordt van de
gemeten snelheid een klein beetje afgetrokken, zodat men zéker correct
(lees: voor niet te veel) bekeurt.
De marges die van de gemeten snelheid afgetrokken worden (cijfers achter
gemeten snelheid correctie
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7
Boven wat er na deze aftrek van de meting resteert, gelden de
boetebedragen. Voor overschrijdingen met minder dan 4 km/u (boven de
gecorrigeerde gemeten snelheid) bestond tot voor kort geen tarief. Dat
was gedaan om niet ál te pietluttig en mierenneukerig te zijn. Voor
overschrijdingen op 130-wegen zijn onlangs ook tarieven ingevoerd voor
overschrijdingen (boven de gecorrigeerde gemeten snelheid) met 1, 2 en 3
km/u. Dat was een kabinetstoezegging aan de Tweede Kamer om de 130 km/u
erdoor te krijgen. Keihard handhaven en zero tolerance om te voorkomnen
dat feitelijk vaak pas bij 139 km/u (de correctiemarge buiten
beschouwing gelaten) werd bekeurd.
Er bestaat ook een foutmarge die in acht moet worden genomen bij
parkeermeters en parkeerautomaten en anderszins als in het verkeer
tijdstippen in acht moeten worden genomen, omdat de klokken (en ook de
horloges van de agent of parkeercontroleur) niet steeds de exacte tijd
aangeven.
Overigens zijn de foutmarges niet in alle landen gelijk. In Frankrijk,
een land waarop hier onlangs veel kritiek is geweest onder meer vanwege
de blaaspijpjesverplichting, zijn de foutmarges ruimer dan in Nederland.
En men maakt bovendien onderscheit tussen meting vanaf een vast punt en
vauit een volgauto (bij deze laatste zijn de marges nóg ruimer). Zie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_automatique_en_France#Marge_d.27erreur.
Tnx info Johannes! Het is daar dus iets minder benauwd dan in
Nederland wat de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in
Nederland bekeurd op 130 wegen vanaf 136 en in Frankrijk vanaf 138 dan
wel 144 afhankelijk van de meetmethode (138 vanaf een vaste post en
144 bij een mobiele controle). Ik ga volgende week met een net even
iets geruster hart naar Frankrijk.. ;-)
Misschien kan iemand anders hier ook de foutmarges in België en
Duitsland publiceren.
Wat natuurlijk iets heel anders is dan vanaf hoeveel bóven de
'gecorrigeerde' snelheid men ook daadwerkelijk begint te bekeuren.
Ik vraag miju wel af of op die foutmarges ook nog wat af te dingen is.
De diverse landen hanteren niet voor niets elk andere marges. Om de een
of andere reden zijn voor Frankrijk de marges zoals die in Nederland
gelden te krap.
Ik vermoed dat dit soort dingen niet anders dan politiek bepaald zijn. Dan
weet je eigenlijk op voorhand dat je daar als redengeving slechts
willekeur en geen ratio achter zult vinden.
De marges moeten zodanig zijn dat een rechter ermee kan leven.
Ik vind het wel correct van de Fransen, anders dan de Nederlanders, dat zij
voor metingen vanuit een rijdende auto een grotere marge in acht nemen dan
voor metingen vanuit een vast punt. Bij metingen vanuit een rijdende auto
zijn er immers meer elementen die een kleine afwijking t.o.v. de gemeten
snelheid kunnen veroorzaken dan bij een meting vanaf een vast punt.
Rink
2012-09-22 21:28:26 UTC
Permalink
Post by T. Lootrek
Post by Johannes
De marges die van de gemeten snelheid afgetrokken worden (cijfers achter
gemeten snelheid correctie
0 t/m 100: 3
101 t/m 130: 4
131 t/m 165: 5
166 t/m 200: 6
201 t/m 230: 7
Tnx info Johannes! Het is daar dus iets minder benauwd dan in Nederland
wat de marges betreft. Als ik het goed heb wordt hier dus in Nederland
bekeurd op 130 wegen vanaf 136
Nee, je haalt een paar toleranties door elkaar.

Er wordt bekeurd vanaf 131 km/uur.
Daarbij wordt een foutmarge van het meetinstrument verrekend om te
voorkomen, dat je onterecht wordt bekeurd als de radar te veel aanwijst. Men
trekt de tolerantie van het meetinstrument af van de gemeten waarde om
discussies te vermijden.
Maar denk niet dat je daarom zo maar harder dan 130 mag rijden.
Als jij 130 rijdt en dat radar apparaat wijst 135 aan, dan krijg je 130
aangerekend, dus geen bekeuring.
Maar als jij 135 rijdt en datzelfde apparaat laat 140 zien, dan wordt jij
bekeurd voor 135 km/uur.
Je hebt alleen geluk als de radar niet 5 km/u te veel aanwijst, maar b.v.
slechts 0 km/u of misschien wel te weinig aanwijst. Maar jij weet niet of
een radar teveel of te weinig aanwijst.
Deze tolerantie van het meetinstrument kun je dus niet in je voordeel
benutten.

Om te weten hoe snel je in werkelijkheid rijdt, moet je weten hoeveel je
snelheidmeter teveel aanwijst. Dit is een andere tolerantie, die voor een
bepaalde snelheidsmeter altijd dezelfde kant op wijst. Meestal wijst ie iets
teveel aan.
Ik heb een auto die vrijwel de echte snelheid aanwijst, daarin moet ik dus
precies 130 rijden om geen bekeuring te krijgen.
Ik heb ook wel eens in een auto gereden, die 140 aanwijst als je 130 rijdt.
Dat moet je voor jouw eigen auto uitzoeken.

De derde tolerantie, namelijk het niet hanteren van een tarief voor 1, 2 of
3 km/u te snel is blijkbaar afgeschaft voor de 130 km/u limiet.
Wat natuurlijk heel raar is, want de 130 km/u wegen zijn de veiligste wegen
en hierbij is een kleine overschrijding van de maximum snelheid helemaal
niet erg.

Rink
Ruud Harmsen
2012-09-23 08:46:09 UTC
Permalink
Sat, 22 Sep 2012 23:28:26 +0200: "Rink"
Post by Rink
Nee, je haalt een paar toleranties door elkaar.
Er wordt bekeurd vanaf 131 km/uur.
Daarbij wordt een foutmarge van het meetinstrument verrekend om te
voorkomen, dat je onterecht wordt bekeurd als de radar te veel aanwijst. Men
trekt de tolerantie van het meetinstrument af van de gemeten waarde om
discussies te vermijden.
Maar denk niet dat je daarom zo maar harder dan 130 mag rijden.
Als jij 130 rijdt en dat radar apparaat wijst 135 aan, dan krijg je 130
aangerekend, dus geen bekeuring.
Maar als jij 135 rijdt en datzelfde apparaat laat 140 zien, dan wordt jij
bekeurd voor 135 km/uur.
Je hebt alleen geluk als de radar niet 5 km/u te veel aanwijst, maar b.v.
slechts 0 km/u of misschien wel te weinig aanwijst. Maar jij weet niet of
een radar teveel of te weinig aanwijst.
Deze tolerantie van het meetinstrument kun je dus niet in je voordeel
benutten.
U heeft de symbolische dagprijs voor de beste uitleg gewonnen: een
zelfrondleiding door een usenetgroup naar keuze!
Post by Rink
Om te weten hoe snel je in werkelijkheid rijdt, moet je weten hoeveel je
snelheidmeter teveel aanwijst. Dit is een andere tolerantie, die voor een
bepaalde snelheidsmeter altijd dezelfde kant op wijst. Meestal wijst ie iets
teveel aan.
--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com
theo1610
2012-08-31 13:17:59 UTC
Permalink
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000...
Totale lariekoek :-))
Borden van 130 zijn echt helemaal overbodig: Maximumsnelheid is
namelijk overal 130 TENZIJ anders aangegeven.
Iedereen die harder rijdt dan 130 kan dus zonder enig probleem een
prent krijgen.
Amen........
Cheers, Pieter
Johannes
2012-08-31 17:00:53 UTC
Permalink
Post by theo1610
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000...
Totale lariekoek :-))
Borden van 130 zijn echt helemaal overbodig: Maximumsnelheid is
namelijk overal 130 TENZIJ anders aangegeven.
Iedereen die harder rijdt dan 130 kan dus zonder enig probleem een
prent krijgen.
Amen........
Inderrdaad lariekoek. Bedoeld is waarschijnlijk dat waar 120 bedoeld was en
de borden nog ontbreken, de hardrijder niet wordt bekeurd voor
overschrijding van de limiet van 120 km/u. Maar natuurlijk wel voor die van
130 km/u, want die geldt vanaf morgen overal op de autosnelweg waar een bord
niet anders aangeeft. Ook al was ter plekke 120 bedoeld.
Hoe ongelukkig kun je het als journalist formuleren....
Willem-Jan Markerink
2012-08-31 18:14:15 UTC
Permalink
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/201
2/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Die borden met 120 storen trouwens ook behoorlijk op mijn gemoedsrust.
Zeker daar waar iedereen al sinds jaar en dag 150 rijdt.
--
Bye,

Willem-Jan Markerink

The desire to understand
is sometimes far less intelligent than
the inability to understand

<***@a1.nl>
[note: 'a-one' & 'en-el'!]
Johannes
2012-08-31 19:57:55 UTC
Permalink
Post by Willem-Jan Markerink
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/201
2/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Die borden met 120 storen trouwens ook behoorlijk op mijn gemoedsrust.
Zeker daar waar iedereen al sinds jaar en dag 150 rijdt.
Voor de terugdringing van het nationale begrotingstekort is een maximum van
130 geen goede zaak. Maar die 150-rijder heeft in ieder geval compassie met
's rijks schatkist. :-)
Johannes
2012-09-02 09:04:20 UTC
Permalink
Post by PieterW
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3309000/2012/08/31/Geen-snelheidscontrole-op-nieuwe-130-km-wegen.dhtml
Cheers, Pieter
Leuk, een rommelig berichtje van de website van de Volkskrant. Maar wat je
er niet bij vertelt, is dat erbij staat: "Dat schrijft de Telegraaf."
Automobilisten kunnen (vanaf 1-9-2012) met succes hun snelheidsboete
aanvechten, staat er. Inderdaad, maar alleen als zij voor +120 zijn bekeurd
waar het bord "120" had moeten staan, maar nog niet staat. Dat laatste stond
er niet bij!
Loading...