Discussion:
burenrecht
(te oud om op te antwoorden)
Koudstaal
2005-07-14 04:07:14 UTC
Permalink
Artikel 50:
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.

Nu zijn mijn volgende vragen:
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor zijn
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te doen.
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel een
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan kijken
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.

Met vriendelijke groet
Wim
Taco
2005-07-14 09:43:10 UTC
Permalink
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor zijn
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te doen.
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel een
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan kijken
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.
Zoek op www.rechtspraak.nl op LJN: AS4631.
Art. 50 geldt ook voor een dakkapel. Alleen wordt in de vermelde uitspraak
de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.

Groeten

Taco
Havel
2005-07-14 11:46:03 UTC
Permalink
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor
zijn
Post by Koudstaal
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te doen.
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel een
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan
kijken
Post by Koudstaal
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.
Zoek op www.rechtspraak.nl op LJN: AS4631.
Art. 50 geldt ook voor een dakkapel. Alleen wordt in de vermelde uitspraak
de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.
Dat is een heel andere casus.
Overigens wordt de soep natuurlijk niet zo heet gegeten, want zowel met
rijtjeshuizen als met flats is deze regel onmogelijk letterlijk te
handhaven.
En het uitzicht over een stuk tuin is ook nog heel iets anders dan uitzicht
op het pand zelf. Gezien het feit dat zin pand 15 meter ver weg staat, lijkt
me die buurman een zeldzame zeurpiet en geef ik hem weinig kans. Zeker omdat
hij bij de voorbereiding betrokken is geweest en hij zelf Bouw- en
Wonigtoezicht heeft ingeschakeld. Dan moet je niet ineens als mosterd na de
maaltijd met bezwaren komen.
Koudstaal
2005-07-14 12:44:52 UTC
Permalink
Dank je voor je reactie.
Deze man is zeer vervelend, zelfs de firma die de dakkapel kwamen plaatsen
mochten niet over zijn grond. Ik had dit wel af kunnen dwingen maar had daar
te weinig tijd voor.
Ook heeft ie met behulp van de gemeente kans gezien de bouw een uur stil te
leggen.
Maar omdat de dakkapel niet vergunningsplichtig was heeft ie bakzeil gehaald
en kon het afgebouwd worden.
Hij heeft mij ook met de dood bedreigd hetgeen ik bij de politie gemeld heb.
Na een paar dagen kwam er een aangetekende brief met de eis de dakkapel af
te breken.
Hier heb ik niet op gereageerd omdat als hij het niet met een
gemeentebeslissing eens is hij daar maar moet klagen.
Nu dan een civiele eis, waar dus de gemeente niets mee te maken heeft, de
ramen met melkglas te voorzien en de draaibare
ramen vast te maken.
Een deel van de dakkapel kijkt op een plat dak uit en het andere deel kijkt
op zijn verharde erf, waarbij er nauwelijks inkijk is in
op zijn huis vanwege de afstand en de ligging.
Ik wilde dat ik net zo positief was over het geheel als u. Zijn eis is
absurd...ik kijk niet bij hem naar binnen en in het centrum van een
stad kun je niet verlangen dat er niemand op je erf kijkt. Je zou haast
denken dat ie dingen doet die het daglicht niet kunnen verdragen.
Maar wet is wet en je weet nooit hoe een rechter tegen zoiets aankijkt.

Met vriendelijke groet
Wim
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft
gegeven,
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke
werken
Post by Koudstaal
te
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor
zijn
Post by Koudstaal
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te
doen.
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel
een
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan
kijken
Post by Koudstaal
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.
Zoek op www.rechtspraak.nl op LJN: AS4631.
Art. 50 geldt ook voor een dakkapel. Alleen wordt in de vermelde uitspraak
de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.
Dat is een heel andere casus.
Overigens wordt de soep natuurlijk niet zo heet gegeten, want zowel met
rijtjeshuizen als met flats is deze regel onmogelijk letterlijk te
handhaven.
En het uitzicht over een stuk tuin is ook nog heel iets anders dan uitzicht
op het pand zelf. Gezien het feit dat zin pand 15 meter ver weg staat, lijkt
me die buurman een zeldzame zeurpiet en geef ik hem weinig kans. Zeker omdat
hij bij de voorbereiding betrokken is geweest en hij zelf Bouw- en
Wonigtoezicht heeft ingeschakeld. Dan moet je niet ineens als mosterd na de
maaltijd met bezwaren komen.
Yippie
2005-07-14 13:04:13 UTC
Permalink
Post by Koudstaal
Hier heb ik niet op gereageerd omdat als hij het niet met een
gemeentebeslissing eens is hij daar maar moet klagen.
Nu dan een civiele eis, waar dus de gemeente niets mee te maken heeft, de
ramen met melkglas te voorzien en de draaibare
ramen vast te maken.
Een deel van de dakkapel kijkt op een plat dak uit en het andere deel kijkt
op zijn verharde erf, waarbij er nauwelijks inkijk is in
op zijn huis vanwege de afstand en de ligging.
Je kunt natuurlijk ook een gasmasker eisen in een voorzieningenprocedure:
buurman stinkt dermate ernstig uit zijn zeurmuil dat het redelijkerwijs niet
is vol te houden deze stank te moeten harden.
Andermaal weer een bewijs voor het gegeven dat we in Nederland met iets
teveel mensen op een te kleine oppervlakte wonen.
Voeg daarbij het feit dat sommigen kennelijk erg veel vrije tijd hebben en
zie daar: we zeuren over elk ding dat ons dwarszit.
Laat hem lekker in zijn sop gaar koken zou ik zeggen, hij maakt geen schijn
van kans.
Y.
Koudstaal
2005-07-14 12:49:33 UTC
Permalink
Dank je voor je reactie alleen betreft het hier een nieuwe situatie en in
het geval wat u aankaart een
gedoogsituatie waaraan later geen rechten kunnen worden ontleend.

Met vriendelijke groet
Wim
Post by Koudstaal
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor
zijn
Post by Koudstaal
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te doen.
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel een
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan
kijken
Post by Koudstaal
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.
Zoek op www.rechtspraak.nl op LJN: AS4631.
Art. 50 geldt ook voor een dakkapel. Alleen wordt in de vermelde uitspraak
de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.
Groeten
Taco
Marc
2005-07-14 10:15:35 UTC
Permalink
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor zijn
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te doen.
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel een
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan kijken
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.
Met vriendelijke groet
Wim
Zie http://vrom.nl/bouwvergunningen_online voor de benodigdheid van een
eventuele vergunning. Bij een zijgevel wordt er wel gesproken over openbaar
groen, maar niet over buren....Indien je dakkapel inderdaad vergunningsvrij
is, zou ik hem gewoon doorverwijzen naar de gemeente, en eens kijken of hij
dan nog doorzet.. Ik geef hem weinig kans en zou me ook niet zo druk maken.
Wel lullig dat het zo moet lopen...

marc
Koudstaal
2005-07-14 12:50:43 UTC
Permalink
Dank voor je reactie maar burenrecht gaat buiten de gemeente om.

Met vriendelijke groet
Wim
Post by Marc
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor zijn
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te doen.
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel een
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan kijken
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.
Met vriendelijke groet
Wim
Zie http://vrom.nl/bouwvergunningen_online voor de benodigdheid van een
eventuele vergunning. Bij een zijgevel wordt er wel gesproken over openbaar
groen, maar niet over buren....Indien je dakkapel inderdaad
vergunningsvrij
Post by Marc
is, zou ik hem gewoon doorverwijzen naar de gemeente, en eens kijken of hij
dan nog doorzet.. Ik geef hem weinig kans en zou me ook niet zo druk maken.
Wel lullig dat het zo moet lopen...
marc
Anneke A
2005-07-14 15:06:25 UTC
Permalink
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor zijn
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Je kunt de verhoudingen niet verbeteren met welke maatregel dan ook. Hij
kreeg geen been aan de grond bij je gemeente en nu ben jij de pineut?
Me dunkt dat hij het maar voor moet laten komen bij het kantongerecht. Als
je echt vergunningvrij hebt gebouwd, dan kan gemeente dat aantonen.
Bouw en woontoezicht kan een situatie-schets verstrekken en vaststellen op
grond waarvan er vergunningvrij gebouwd is.

A.
Koudstaal
2005-07-15 09:09:02 UTC
Permalink
Bedankt voor je reply.
Hij heeft gewoon z'n gelijk niet gekregen bij de gemeente maar kan kennelijk
ook niet tegen zijn verlies.
Maar ook al is er vergunningsvrij gebouwd geldt ook nog altijd het
burenrecht. Dit gaat buiten de gemeente om. Dit is een civiele zaak.
Dan moet maar over deze onzinnige eis een rechter beslissen, want van inkijk
in zijn huis is geen sprake en de helft van de dakkapel kijkt uit over een
plat dak.
ls hij vervelend kan ik dat natuurlijk veel beter. Zijn tuin/erf grenst aan
70 cm buiten mijn perceelsmuur en deze grond heeft hij in gebruik als
tuin/erf.
Ook tegen mijn muur heeft hij wat struiken, planten en wat bomen staan. Aan
deze situatie maak ik natuurlijk een eind.
Ik zet op mijn erfgrens een muur van een meter hoog, hij moet hier zelfs aan
meebetalen en mijn buitenmuur ga ik een heel mooi kleurtje geven.
Ik vind paars wel heel mooi.
Alles komt goed.
Met vriendelijke groet
Wim
Post by Anneke A
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor
zijn
Post by Koudstaal
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Je kunt de verhoudingen niet verbeteren met welke maatregel dan ook. Hij
kreeg geen been aan de grond bij je gemeente en nu ben jij de pineut?
Me dunkt dat hij het maar voor moet laten komen bij het kantongerecht. Als
je echt vergunningvrij hebt gebouwd, dan kan gemeente dat aantonen.
Bouw en woontoezicht kan een situatie-schets verstrekken en vaststellen op
grond waarvan er vergunningvrij gebouwd is.
A.
j***@gmail.com
2017-07-29 15:12:21 UTC
Permalink
Post by Koudstaal
Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven,
is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf
vensters of andere muuropeningen, danwel balkons of soortgelijke werken te
hebben, voorzover deze op dit erf uitzicht geven.
Geldt dit ook voor een dakkapel?
Mijn zijgevel van mijn woonhuis waar de dakkapel op staat grenst aan het
perceel van mijn buurman.
De dakkapel is geheel volgens de regels vergunningsvrij geplaatst. Er is
zelfs, omdat mijn buurman dit wenste, Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente bijgeweest om te zien of alles volgens de regels verliep. Mijn
buurman stelt nu achteraf dat ik over zijn perceel kan kijken waardoor zijn
privacy geschaad is en wil dat ik de ramen blindeer en de losstaande
vensters vervang door vaststaande vensters.
Kan hij dat redelijkerwijs verlangen en zoja, is hier iets tegen te doen.
Ik heb immers geen muuropening of vensters in een muur gemaakt, danwel een
balkon of soortgelijk werk gebouwd.
En midden in een stad is er altijd wel iemand die over je perceel kan kijken
en zijn woonhuis staat minimaal 15 meter ver weg.
Met vriendelijke groet
Wim
Loading...