Discussion:
WOZ permanente marktanalyse
(te oud om op te antwoorden)
Michiel Bruijn
2006-04-04 14:08:36 UTC
Permalink
Hallo,

Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft een
paar weken geleden een formulier gestuurd waar boven staat:
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse

Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.

Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
--
Use my first name dot last name @ tno dot nl to reply by mail
Pjotr
2006-04-04 14:37:40 UTC
Permalink
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Niets doen, gewoon afwachten. Ze maken zich groot in de hoop dat je meedoet.
Als er geen reaktie komt was het waarschijnlijk niet verplicht. In het
andere geval komen ze misschien met een gedrukt folder waarin uitgelegd
staat waarom het verplicht is.
--
Pjotr
Anneke.A
2006-04-05 11:38:15 UTC
Permalink
Post by Pjotr
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Niets doen, gewoon afwachten. Ze maken zich groot in de hoop dat je meedoet.
Als er geen reaktie komt was het waarschijnlijk niet verplicht. In het
andere geval komen ze misschien met een gedrukt folder waarin uitgelegd
staat waarom het verplicht is.
Als er niet onder staat dat het naar waarheid ingevuld moet zijn kun je er
de meest baarlijke onzin neerschrijven. Ik heb nog nooit van een zinvolle
marktanalyse van woningen gehoord, anders dan dat deze gebaseerd is op
gegevens van het kadaster.

A.
bestweter
2006-04-05 15:32:05 UTC
Permalink
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft een
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Als het doel van het toezenden van het formulier niet in een begeleidende
brief duidelijk is gemaakt, zou u eens kunnen informeren bij uw gemeente
op grond van welke wettelijke bepaling ze u met dit soort zaken
lastigvallen.
Ruitenheer
2006-04-05 16:55:48 UTC
Permalink
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Ja, u bent verplicht deze in te vullen. Dit is geregeld in artikel 47
Algemene Wet Rijksbelastingen.

Als je niet meewerkt kan de gemeente naar de rechter stappen om de
gegevens alsnog te krijgen, maar dit zal in de praktijk niet gebeuren.
Wel kan de gemeente de bewijslast omdraaien. Bij de volgende
waardebepaling van uw woning (volgend jaar al) stelt de gemeente dat u
de woning niet voor een marktconforme prijs heeft gekocht, en stelt de
waarde hoger vast. U moet dan bewijzen dat u het wel voor een
marktconform bedrag heeft gekocht.

Ruitenheer
Louis
2006-04-05 17:20:52 UTC
Permalink
Post by Ruitenheer
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Ja, u bent verplicht deze in te vullen. Dit is geregeld in artikel 47
Algemene Wet Rijksbelastingen.
Als je niet meewerkt kan de gemeente naar de rechter stappen om de
gegevens alsnog te krijgen, maar dit zal in de praktijk niet gebeuren.
Wel kan de gemeente de bewijslast omdraaien. Bij de volgende
waardebepaling van uw woning (volgend jaar al) stelt de gemeente dat u
de woning niet voor een marktconforme prijs heeft gekocht, en stelt de
waarde hoger vast. U moet dan bewijzen dat u het wel voor een
marktconform bedrag heeft gekocht.
Ruitenheer
De Ruitenheer kan zich beter met het kaartspel bezighouden. Het genoemde
artikel waar hij naar refereert heeft betrekking op het aangifte
formulier rijksbelastingen. Dus is hier niet terzake. De functie van een
marktanalyse zie als voorbeeld:
http://www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl/live/index.jsp?loc=6248&nav=309.

U bent vrij om het in te vullen, er zit niets verplichtends aan vast.
Louis
bestweter
2006-04-05 18:02:11 UTC
Permalink
Post by Louis
Post by Ruitenheer
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Ja, u bent verplicht deze in te vullen. Dit is geregeld in artikel 47
Algemene Wet Rijksbelastingen.
Als je niet meewerkt kan de gemeente naar de rechter stappen om de
gegevens alsnog te krijgen, maar dit zal in de praktijk niet gebeuren.
Wel kan de gemeente de bewijslast omdraaien. Bij de volgende
waardebepaling van uw woning (volgend jaar al) stelt de gemeente dat u
de woning niet voor een marktconforme prijs heeft gekocht, en stelt de
waarde hoger vast. U moet dan bewijzen dat u het wel voor een
marktconform bedrag heeft gekocht.
Ruitenheer
De Ruitenheer kan zich beter met het kaartspel bezighouden. Het genoemde
artikel waar hij naar refereert heeft betrekking op het aangifte
formulier rijksbelastingen. Dus is hier niet terzake. De functie van een
http://www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl/live/index.jsp?loc=6248&nav=309.
Post by Louis
U bent vrij om het in te vullen, er zit niets verplichtends aan vast.
Louis
Wet waardering onroerende zaken

Artikel 30
1. Met betrekking tot de waardebepaling en de waardevaststelling ingevolge
de
hoofdstukken III en IV zijn de artikelen 1, vierde lid,5, eerste lid, tweede
volzin, 5a,
22j tot en met 30, 47, 49 tot en met 51, 53a, 54 en 56 tot en met 60
van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.
Met betrekking tot natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een
beroep
uitoefenen, alsmede lichamen, is voorts artikel 52, vierde en vijfde lid,
en - voor
zoveel het betreft het bewaren van gegevensdragers - zesde lid, van de
Algemene
wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.
bestweter
2006-04-05 17:52:11 UTC
Permalink
Post by Ruitenheer
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Ja, u bent verplicht deze in te vullen. Dit is geregeld in artikel 47
Algemene Wet Rijksbelastingen.
Als je niet meewerkt kan de gemeente naar de rechter stappen om de
gegevens alsnog te krijgen, maar dit zal in de praktijk niet gebeuren.
Wel kan de gemeente de bewijslast omdraaien. Bij de volgende
waardebepaling van uw woning (volgend jaar al) stelt de gemeente dat u
de woning niet voor een marktconforme prijs heeft gekocht, en stelt de
waarde hoger vast. U moet dan bewijzen dat u het wel voor een
marktconform bedrag heeft gekocht.
Ruitenheer
Algemene wet inzake rijksbelastingen:
Artikel 47
1. Ieder is gehouden desgevraagd aan de inspecteur:
a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing
te zijnen aanzien van belang kunnen zijn;
b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan -
zulks ter keuze van de inspecteur - waarvan de raadpleging van belang kan
zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op
de belastingheffing te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen.

2. Ingeval de belastingwet aangelegenheden van een derde aanmerkt als
aangelegenheden van degene die vermoedelijk belastingplichtig is, gelden,
voor zover het deze aangelegenheden betreft, gelijke verplichtingen voor de
derde.

3. Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht
op vordering van de inspecteur terstond een identiteitsbewijs als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan te bieden,
indien dit van belang kan zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien.
-----------------------------------Om te beginnen zullen de vragen op het formulier betrekking moeten hebben op
de belastingheffing van OP zelf, dus niet zijn gericht op het verzamelen van
gegevens in het kader van een (permanente) marktanalyse ten behoeve van de
periodieke waardevaststelling in het algemeen.

Aangezien de informatie van OP over de inhoud van het vragenformulier niet
verder reikt dan het opschrift "Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse" is de
stelling dat (op grond van artikel 47 AWR) een verplichting bestaat om dit
formulier in te vullen (en terug te sturen)
op zijn minst voorbarig.
Ruitenheer
2006-04-05 19:47:10 UTC
Permalink
Post by bestweter
Om te beginnen zullen de vragen op het formulier betrekking moeten
hebben op de belastingheffing van OP zelf, dus niet zijn gericht op
het verzamelen van gegevens in het kader van een (permanente)
marktanalyse ten behoeve van de periodieke waardevaststelling in het
algemeen.
De marktanalyse heeft wel degelijk te maken met de belastingheffing van de
OP zelf, namelijk met de waardebepaling van zijn huis in de toekomst.
Artikel 47 AWR is niet voor niets ook van toepassing verklaard bij de
uitvoering van de Wet WOZ. Dat de informatie ook gebruikt wordt voor de
belastingheffing van derden doet hier niets aan af.

Helaas heeft de wetgever achterwege gelaten om de verplichting
nadrukkelijker vast te leggen in de wetgeving.

Ruitenheer
Louis
2006-04-05 21:12:29 UTC
Permalink
Post by Ruitenheer
Post by bestweter
Om te beginnen zullen de vragen op het formulier betrekking moeten
hebben op de belastingheffing van OP zelf, dus niet zijn gericht op
het verzamelen van gegevens in het kader van een (permanente)
marktanalyse ten behoeve van de periodieke waardevaststelling in het
algemeen.
De marktanalyse heeft wel degelijk te maken met de belastingheffing van de
OP zelf, namelijk met de waardebepaling van zijn huis in de toekomst.
Artikel 47 AWR is niet voor niets ook van toepassing verklaard bij de
uitvoering van de Wet WOZ. Dat de informatie ook gebruikt wordt voor de
belastingheffing van derden doet hier niets aan af.
Helaas heeft de wetgever achterwege gelaten om de verplichting
nadrukkelijker vast te leggen in de wetgeving.
Ruitenheer
Artikel 47 is alleemaar van toepassing v.w.b. de aangifte. Het vaststellen
van de WOZ waarde en de marktanalyse daaromtrent is een taak van de
belastingheffer en niet van de aangever. Als dit wel zo zou zijn geweest
had de wetgever dit nadrukkelijk ook vastgelegd.

Het door Ruitenheer gebezigde "Helaas heeft is een eigen interpretatie, die
dan ook geen stand houdt. Bluffen is een bezigheid in het kaartspel,
wetgeving zijn artikelen die vast omschreven zijn. Niets omschreven, dan ook
geen verplichting.
Louis
Ruitenheer
2006-04-06 16:20:43 UTC
Permalink
Post by Louis
Post by Ruitenheer
Post by bestweter
Om te beginnen zullen de vragen op het formulier betrekking moeten
hebben op de belastingheffing van OP zelf, dus niet zijn gericht op
het verzamelen van gegevens in het kader van een (permanente)
marktanalyse ten behoeve van de periodieke waardevaststelling in het
algemeen.
De marktanalyse heeft wel degelijk te maken met de belastingheffing
van de OP zelf, namelijk met de waardebepaling van zijn huis in de
toekomst. Artikel 47 AWR is niet voor niets ook van toepassing
verklaard bij de uitvoering van de Wet WOZ. Dat de informatie ook
gebruikt wordt voor de belastingheffing van derden doet hier niets
aan af.
Helaas heeft de wetgever achterwege gelaten om de verplichting
nadrukkelijker vast te leggen in de wetgeving.
Ruitenheer
Artikel 47 is alleemaar van toepassing v.w.b. de aangifte.
Artikel 47 valt onder hoofdstuk VIII van de AWR (bijzondere bepalingen),
afdeling 2 (bijzondere verplichtingen ten dienste van de
belastingheffing). Dit gaat dus niet alleen over de aangifte, dan zou het
onder hoofdstuk II (Aangifte) hebben gestaan.
Post by Louis
Het
vaststellen van de WOZ waarde en de marktanalyse daaromtrent is een
taak van de belastingheffer en niet van de aangever. Als dit wel zo
zou zijn geweest had de wetgever dit nadrukkelijk ook vastgelegd.
Artikel 47 is nadrukkelijk van toepassing verklaard bij de uitvoering van
de Wet WOZ. Bij de Wet WOZ is er geen sprake van een aangifte, waarom zou
de wetgever dan toch dit wetsartikel van toepassing hebben verklaard? In
het artikel staat "Een ieder is gehouden desgevraagd aan de inspecteur de
gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te
zijnen aanzien van belang kunnen zijn". De omstandigheden waaronder de
aankoop van de woning tot stand is gekomen is van belang voor de
belastingheffing van de eigenaar van de woning (ozb, eigenwoningforfait,
waterschapsomslag), dus moet die persoon de gegevens verstrekken die de
inspecteur (lees de heffingsambtenaar) vraagt.

Ruitenheer
bestweter
2006-04-05 21:57:23 UTC
Permalink
Post by Ruitenheer
Post by bestweter
Om te beginnen zullen de vragen op het formulier betrekking moeten
hebben op de belastingheffing van OP zelf, dus niet zijn gericht op
het verzamelen van gegevens in het kader van een (permanente)
marktanalyse ten behoeve van de periodieke waardevaststelling in het
algemeen.
De marktanalyse heeft wel degelijk te maken met de belastingheffing van de
OP zelf, namelijk met de waardebepaling van zijn huis in de toekomst.
Artikel 47 AWR is niet voor niets ook van toepassing verklaard bij de
uitvoering van de Wet WOZ. Dat de informatie ook gebruikt wordt voor de
belastingheffing van derden doet hier niets aan af.
Helaas heeft de wetgever achterwege gelaten om de verplichting
nadrukkelijker vast te leggen in de wetgeving.
U en ik kennen de gestelde vragen niet dus blijft de vraag of de
vraagstelling (en daar gaat het om) te maken heeft met de heffing van de OP
of gericht is op het verkrijgen van algemene informatie in het kader van
"marktanalyse" .
Michiel Bruijn
2006-04-06 11:41:08 UTC
Permalink
Post by bestweter
Post by Ruitenheer
Post by bestweter
Om te beginnen zullen de vragen op het formulier betrekking moeten
hebben op de belastingheffing van OP zelf, dus niet zijn gericht op
het verzamelen van gegevens in het kader van een (permanente)
marktanalyse ten behoeve van de periodieke waardevaststelling in het
algemeen.
De marktanalyse heeft wel degelijk te maken met de belastingheffing van de
OP zelf, namelijk met de waardebepaling van zijn huis in de toekomst.
Artikel 47 AWR is niet voor niets ook van toepassing verklaard bij de
uitvoering van de Wet WOZ. Dat de informatie ook gebruikt wordt voor de
belastingheffing van derden doet hier niets aan af.
Helaas heeft de wetgever achterwege gelaten om de verplichting
nadrukkelijker vast te leggen in de wetgeving.
U en ik kennen de gestelde vragen niet dus blijft de vraag of de
vraagstelling (en daar gaat het om) te maken heeft met de heffing van de OP
of gericht is op het verkrijgen van algemene informatie in het kader van
"marktanalyse" .
De vragenlijst bestaat uit de volgende vragen:

Wat was de koopsom.
Was daarin een bedrag van roerende zaken opgenomen zo ja welk bedrag.
Datum van transport bij notaris
Was de koopsom vrij op naam?
Wat was de werkelijke aankoopdatum?
Is er sprake van erfpacht, recht van opstal of andere rechten?
Zo ja, welke?

Heeft u een taxatierapport?
Door wie is het opgemaakt?
Wat was het doel van het taxatierapport
Datum van taxatie
Wat is daarin de vrije verkoopwaarde?

Waren er waarde beinvloedbare omstandigheden?

Staat van aankoop.
Bouwtechnische gebreken. Indien ja, was die van invloed op de koopsom.
Heeft u een verbouwing uitgevoerd?

Datum Handtekening


Onder staat:
Bij voorbaat dank voor de door u genomen moeite.

Vooral bovenstaand zinnetje doet mij vermoeden dat het meer een beetje
bangmakerijk is.
Ik heb ook al een herinnering gekregen van die vragenlijst, om het in te
vullen en op te sturen 8 dagen na dagtekening. Die 8 dagen zijn nu al
ruimschoots voorbij. Daarna kreeg ik een WOZ beschikking van een X
bedrag die ik gewoon ga betalen.
--
Use my first name dot last name @ tno dot nl to reply by mail
bestweter
2006-04-06 20:16:49 UTC
Permalink
Post by Michiel Bruijn
Post by bestweter
Post by Ruitenheer
Post by bestweter
Om te beginnen zullen de vragen op het formulier betrekking moeten
hebben op de belastingheffing van OP zelf, dus niet zijn gericht op
het verzamelen van gegevens in het kader van een (permanente)
marktanalyse ten behoeve van de periodieke waardevaststelling in het
algemeen.
De marktanalyse heeft wel degelijk te maken met de belastingheffing van de
OP zelf, namelijk met de waardebepaling van zijn huis in de toekomst.
Artikel 47 AWR is niet voor niets ook van toepassing verklaard bij de
uitvoering van de Wet WOZ. Dat de informatie ook gebruikt wordt voor de
belastingheffing van derden doet hier niets aan af.
Helaas heeft de wetgever achterwege gelaten om de verplichting
nadrukkelijker vast te leggen in de wetgeving.
U en ik kennen de gestelde vragen niet dus blijft de vraag of de
vraagstelling (en daar gaat het om) te maken heeft met de heffing van de OP
of gericht is op het verkrijgen van algemene informatie in het kader van
"marktanalyse" .
Wat was de koopsom.
Was daarin een bedrag van roerende zaken opgenomen zo ja welk bedrag.
Datum van transport bij notaris
Was de koopsom vrij op naam?
Wat was de werkelijke aankoopdatum?
Is er sprake van erfpacht, recht van opstal of andere rechten?
Zo ja, welke?
Heeft u een taxatierapport?
Door wie is het opgemaakt?
Wat was het doel van het taxatierapport
Datum van taxatie
Wat is daarin de vrije verkoopwaarde?
Waren er waarde beinvloedbare omstandigheden?
Staat van aankoop.
Bouwtechnische gebreken. Indien ja, was die van invloed op de koopsom.
Heeft u een verbouwing uitgevoerd?
Datum Handtekening
Bij voorbaat dank voor de door u genomen moeite.
Vooral bovenstaand zinnetje doet mij vermoeden dat het meer een beetje
bangmakerijk is.
Ik heb ook al een herinnering gekregen van die vragenlijst, om het in te
vullen en op te sturen 8 dagen na dagtekening. Die 8 dagen zijn nu al
ruimschoots voorbij. Daarna kreeg ik een WOZ beschikking van een X
bedrag die ik gewoon ga betalen.
Als ik de vragenlijst zo bekijk dan bekruipt mij het gevoel dat het
merendeel van de vragen "vragen naar de bekende weg is" en voor de rest
weinig of geen relevantie vertonen met het doel waarvoor artikel 47 AWR
verplichtingen oplegt.
Het ontbreken van deze relevantie wordt geadstrueerd door het feit dat
inmiddels (zonder beantwoording van de vragenlijst) een WOZ beschikking is
afgegeven met aan waarde waarover geen verschil van mening bestaat.
Bij de vraagstelling is verder kennelijk ook niet aangegeven op grond van
welke wettelijke regeling een verplichting tot het verstrekken van gegevens
zou bestaan.
Ruitenheer
2006-04-07 06:31:05 UTC
Permalink
Post by bestweter
Als ik de vragenlijst zo bekijk dan bekruipt mij het gevoel dat het
merendeel van de vragen "vragen naar de bekende weg is" en voor de
rest weinig of geen relevantie vertonen met het doel waarvoor artikel
47 AWR verplichtingen oplegt.
Het ontbreken van deze relevantie wordt geadstrueerd door het feit dat
inmiddels (zonder beantwoording van de vragenlijst) een WOZ
beschikking is afgegeven met aan waarde waarover geen verschil van
mening bestaat. Bij de vraagstelling is verder kennelijk ook niet
aangegeven op grond van welke wettelijke regeling een verplichting tot
het verstrekken van gegevens zou bestaan.
Het gaat dan ook helemaal niet om het vaststellen van de huidige waarde
(naar de waardepeildatum 1 januari 2003) maar om het vaststellen van de
nieuwe waarde (waardepeildatum 1 januari 2005).

Ruitenheer
Michiel Bruijn
2006-04-07 14:33:44 UTC
Permalink
Post by bestweter
Bij de vraagstelling is verder kennelijk ook niet aangegeven op grond van
welke wettelijke regeling een verplichting tot het verstrekken van gegevens
zou bestaan.
Klopt, ik kon er niet uit opmaken waarom ik het persee moest invullen en
hoeveel dagen cel ik zou krijgen als ik het niet zou opsturen.
Vooral het 'bedankt voor de genomen moeite' deed mij vermoeden dat het
allemaal vrijblijvend is.
--
Use my first name dot last name @ tno dot nl to reply by mail
bestweter
2006-04-07 19:35:31 UTC
Permalink
Post by Michiel Bruijn
Post by bestweter
Bij de vraagstelling is verder kennelijk ook niet aangegeven op grond van
welke wettelijke regeling een verplichting tot het verstrekken van gegevens
zou bestaan.
Klopt, ik kon er niet uit opmaken waarom ik het persee moest invullen en
hoeveel dagen cel ik zou krijgen als ik het niet zou opsturen.
Vooral het 'bedankt voor de genomen moeite' deed mij vermoeden dat het
allemaal vrijblijvend is.
Ik denk dat uw vermoeden juist is, mocht men overwegen u logies aan te
bieden
dan is de geschapen onduidelijkheid waarschijnlijk voor de hotelbaas
voldoende
om u niet toe te laten.
pel
2006-04-07 15:13:00 UTC
Permalink
Post by Ruitenheer
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Ja, u bent verplicht deze in te vullen. Dit is geregeld in artikel 47
Algemene Wet Rijksbelastingen.
Als je niet meewerkt kan de gemeente naar de rechter stappen om de
gegevens alsnog te krijgen, maar dit zal in de praktijk niet gebeuren.
Volslagen idioot. De gemeente werkt veelal met een systeem van
referentiewoningen. De recente verkoopprijzen van 'vergelijkbare' woningen
komen gewoon uit het Hadaster. Deze gemeente wil burgers dat klusje in
feite laten opknappen. Spaart centjes.
Post by Ruitenheer
Wel kan de gemeente de bewijslast omdraaien. Bij de volgende
waardebepaling van uw woning (volgend jaar al) stelt de gemeente dat u
de woning niet voor een marktconforme prijs heeft gekocht, en stelt de
waarde hoger vast. U moet dan bewijzen dat u het wel voor een
marktconform bedrag heeft gekocht.
Taxatierapport?? Probleem is dat gemeenten dat slecht uitkomt en ze hun
systeem met referentiewoningen prefereren boven een taxatierapport van de
eigenaar, gemaakt even voor het aankoopmoment, bv. ivm. de hypotheek.

L.V.
Post by Ruitenheer
Ruitenheer
Ruitenheer
2006-04-09 18:57:41 UTC
Permalink
Post by pel
Post by Ruitenheer
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen
een herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat
formulier? Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8
dagen moest invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer
voorbij en ik heb nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en
opsturen van die marktanalyse?
Ja, u bent verplicht deze in te vullen. Dit is geregeld in artikel 47
Algemene Wet Rijksbelastingen.
Als je niet meewerkt kan de gemeente naar de rechter stappen om de
gegevens alsnog te krijgen, maar dit zal in de praktijk niet gebeuren.
Volslagen idioot. De gemeente werkt veelal met een systeem van
referentiewoningen. De recente verkoopprijzen van 'vergelijkbare'
woningen komen gewoon uit het Hadaster. Deze gemeente wil burgers dat
klusje in feite laten opknappen. Spaart centjes.
De verkoopcijfers wel, maar niet de omstandigheden waaronder de verkoop
tot stand is gekomen.

Ruitenheer
pel
2006-04-07 15:02:00 UTC
Permalink
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft een
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Laat de gemeente maar naar het Kadaster gaan. Gewoon negeren, die zooi.
En laten ze anders maar aangeven op grond van welk wetsartikel het
verplicht zou zijn hieraan medewerking te verlenen.

L.V.
Michiel Bruijn
2006-04-10 07:12:16 UTC
Permalink
Post by pel
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft een
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
Laat de gemeente maar naar het Kadaster gaan. Gewoon negeren, die zooi.
En laten ze anders maar aangeven op grond van welk wetsartikel het
verplicht zou zijn hieraan medewerking te verlenen.
Goed, ik weet genoeg. Ieder bedankt voor alle antwoorden!
--
Use my first name dot last name @ tno dot nl to reply by mail
m***@gmail.com
2017-01-26 18:50:00 UTC
Permalink
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft een
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
--
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Anno 2017 stelt de gemeente (nog steeds?) vragen die wel erg ver gaan.
Volgens mij is art. 47 bedoeld voor de (belasting) inspecteur om de nodige gegevens aangeleverd te krijgen, waarom stuurt de gemeente dan een "100 vragen-brief" zij zijn niet de inspecteur der belastingen, toch?

Volgens mij is art. 47 hier helemaal niet voor bedoeld en van toepassing.
Als ik invul dat ik het hele huis heb gerenoveerd voor euro 100.000,- zal ik waarschijnlijk ook aangeslagen gaan worden d.m.v. de WOZ aanslag voor de koopsom + 100.000,- dat is vragen "aan de moordverdachte waar het moordwapen is gebleven" en als je het dan vertelt draai je voor de door jezelf verstrekte informatie op met een hoge aanslag als resultaat.
Dit is echt te gek voor woorden.
Rob
2017-01-26 18:59:12 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft een
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
--
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Anno 2017 stelt de gemeente (nog steeds?) vragen die wel erg ver gaan.
Volgens mij is art. 47 bedoeld voor de (belasting) inspecteur om de nodige gegevens aangeleverd te krijgen, waarom stuurt de gemeente dan een "100 vragen-brief" zij zijn niet de inspecteur der belastingen, toch?
Volgens mij is art. 47 hier helemaal niet voor bedoeld en van toepassing.
Als ik invul dat ik het hele huis heb gerenoveerd voor euro 100.000,- zal ik waarschijnlijk ook aangeslagen gaan worden d.m.v. de WOZ aanslag voor de koopsom + 100.000,-
Ik denk het niet want het gaat ze niet om de werkelijke staat van de
woning maar om de gemiddelde verkoopwaarde van "vergelijkbare" woningen
in de omgeving. Die wordt niet bepaald door hoeveel er aan verbouwd
is maar door wat de gek er voor geeft.

Ik heb wel eens bezwaar gemaakt tegen de waardering van mijn huurwoning
(in de tijd dat dat er nog toe deed maar dat is ook de tijd van het bericht
waar jij op reageert) en toen kreeg ik te horen dat het niet relevant was
dat mijn huurwoningkeukentje en -badkamer gewaardeerd was als een luxe
keuken/badkamer zoals je die in koopwoningen vindt omdat dit zogenaamd
nauwelijks de waarde bij verkoop zou bepalen.

(een verkoopmakelaar denkt daar ongetwijfeld heel anders over)
Bozweb
2017-01-27 08:35:12 UTC
Permalink
Post by Rob
Post by m***@gmail.com
Post by Michiel Bruijn
Hallo,
Al weer 6 maanden geleden heb ik een huis gekocht. De gemeente heeft een
Wet WOZ - (Permanente) Marktanalyse
Ik heb dat formulier nog niet ingevuld en heb daar van ondertussen een
herinnering van gekregen.
Nu is mijn vraag, ben je verplicht tot het invullen van dat formulier?
Bij die herinnering stond alleen dat ik hem binnen 8 dagen moest
invullen en opsturen, maar die 8 dagen zijn al weer voorbij en ik heb
nog steeds niets van ze gehoord.
Dus mijn vraag nogmaals: Ben je verplicht tot het invullen en opsturen
van die marktanalyse?
--
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Anno 2017 stelt de gemeente (nog steeds?) vragen die wel erg ver gaan.
Volgens mij is art. 47 bedoeld voor de (belasting) inspecteur om de nodige gegevens aangeleverd te krijgen, waarom stuurt de gemeente dan een "100 vragen-brief" zij zijn niet de inspecteur der belastingen, toch?
Volgens mij is art. 47 hier helemaal niet voor bedoeld en van toepassing.
Als ik invul dat ik het hele huis heb gerenoveerd voor euro 100.000,- zal ik waarschijnlijk ook aangeslagen gaan worden d.m.v. de WOZ aanslag voor de koopsom + 100.000,-
Ik denk het niet want het gaat ze niet om de werkelijke staat van de
woning maar om de gemiddelde verkoopwaarde van "vergelijkbare" woningen
in de omgeving. Die wordt niet bepaald door hoeveel er aan verbouwd
is maar door wat de gek er voor geeft.
Ik heb wel eens bezwaar gemaakt tegen de waardering van mijn huurwoning
(in de tijd dat dat er nog toe deed maar dat is ook de tijd van het bericht
waar jij op reageert) en toen kreeg ik te horen dat het niet relevant was
dat mijn huurwoningkeukentje en -badkamer gewaardeerd was als een luxe
keuken/badkamer zoals je die in koopwoningen vindt omdat dit zogenaamd
nauwelijks de waarde bij verkoop zou bepalen.
(een verkoopmakelaar denkt daar ongetwijfeld heel anders over)
Op dinsdag 4 april 2006 16:08:36 UTC+2 schreef Michiel Bruijn:
Hallo,
s***@gmail.com
2018-03-17 09:25:46 UTC
Permalink
Hi Michiel,

Heb je nog iets van de gemeente vernomen hierover? Hoe is het voor je uitgepakt?
Ik ben benieuwd naar de afloop. Wij hebben een zelfde soort brief en staan niet te springen om onze gemeente alle informatie te geven over ons huis.

Alvast bedankt!
test
2018-03-18 08:52:56 UTC
Permalink
Post by s***@gmail.com
Hi Michiel,
Heb je nog iets van de gemeente vernomen hierover? Hoe is het voor je
uitgepakt? Ik ben benieuwd naar de afloop. Wij hebben een zelfde soort
brief en staan niet te springen om onze gemeente alle informatie te geven
over ons huis.
Alvast bedankt!
Half jaar geleden ook zo'n brief gehad. Nooit op gereageerd en nooit
meer iets gehoord.
O. Udeman
2018-03-18 11:49:18 UTC
Permalink
Post by test
Post by s***@gmail.com
Hi Michiel,
Heb je nog iets van de gemeente vernomen hierover? Hoe is het voor je
uitgepakt? Ik ben benieuwd naar de afloop. Wij hebben een zelfde soort
brief en staan niet te springen om onze gemeente alle informatie te geven
over ons huis.
Alvast bedankt!
Half jaar geleden ook zo'n brief gehad. Nooit op gereageerd en nooit
meer iets gehoord.
Dat komt nog wel.

Loading...